Wouter de Wilt & Sharina Ligtelijn

dj100

Wouter & Sharina de Wilt & Ligtelijn is 22 jaar oud en Voorzitter & Portefeuillehouder Educatie

Thema

Bewustwording en educatie

Initiatief

Green-mE is een commissie op de faculteit 3mE van de Technische Universiteit Delft die werkt aan de integratie van duurzaamheid in het onderwijs van de bachelor Werktuigbouwkunde. De commissie is drie jaar geleden opgericht. Destijds was duurzaamheid zo goed als niet in het onderwijs opgenomen. De colleges gaven voorbeelden uit de fossiele industrie. Nu, drie jaar later, wordt dankzij de inzet van dit team, duurzaamheid actief meegenomen in het bachelor onderwijs. Er is een cultuur verandering teweeg gebracht waardoor bijvoorbeeld alle voorbeelden van fossiele brandstoffen zijn vervangen door duurzame voorbeelden. Het team probeert door actief samen te werken met de mensen die verantwoordelijk zijn voor het onderwijs duurzaamheid in het gehele curriculum te integreren. Hierbij maakt het team onderwijs materiaal dat de docenten kunnen gebruiken. Op deze manier hopen wij de toekomstige ingenieurs de methodes en denkwijze mee te geven om een duurzame toekomst te bouwen.

Doel

In het eerste jaar is er een inventarisatierapport geschreven waar de verschillende mogelijkheden voor de integratie van duurzaamheid in het onderwijs werden toegelicht. Daarnaast gaf dit rapport duidelijk weer dat er draagvlak was onder studenten, het bedrijfsleven en docenten om dit probleem aan te pakken.

Het tweede jaar is er een handleiding geschreven door het team. Het doel van de handleiding is om de drempel voor studenten en docenten te verlagen om met duurzaamheid aan de slag te gaan. Momenteel is deze handleiding een verplicht onderdeel van de projecten in het eerste jaar van de Werktuigbouwkunde bachelor.

In het huidige jaar heeft Green-mE, tot dusver, twee colleges gegeven voor de eerstejaars studenten. Het eerste college had als doel studenten te introduceren aan de verschillende methodes uit de handleiding. Het hierop volgende college werd allereerst gekeken hoe de methodes zijn toegepast in het project. Daarnaast werd een introductie gegeven hoe een life cycle analysis eenvoudig kan worden gegenereerd.

Binnen drie jaar heeft Green-mE ervoor gezorgd dat duurzaamheid niet meer weg te denken is uit het onderwijs van de bachelor werktuigbouwkunde.

Actief bij

Technische Universiteit Delft

Rol binnen initiatief

Voorzitterschap & Eindverantwoordelijke Educatie.
Verantwoordelijk voor het geven van de colleges en de kwalitatieve inhoud daarvan. Om daarmee de studenten een beter duurzame basis te geven voor hun projecten.

Vanuit welke rol

Student