Wiebe Draijer: ‘Vertrouwen in de toekomst!

‘Het voordeel van jong zijn, is dat je minder ballast bent met het verleden. Je kunt met frisse blik naar ‘oude’ problemen kijken. Dat voorkomt blikvernauwing en tunnelvisie.’ Wiebe Draijer, voorzitter van de Sociaal Economische Raad (SER) geeft zijn visie op de Duurzame Jonge 100.
 

‘Voor duurzaamheid geldt dat jongeren een groter belang hebben bij daadwerkelijke verandering. Zeker met de belangrijke doelen voor 2050 in het vizier. Het is om deze reden dat we bij de SER in het afgelopen jaar erg blij waren met de inzet van een aantal young professionals bij de voorbereidingen van het Energieakkoord. Zij uitten via allerlei kanalen hun belangstelling voor dit project, in brainstormsessies, via internet consultaties, social media, etc. Nog mooier was het dat een aantal jongeren spontaan aanbood zich full time te willen inzetten voor het akkoord. Enkelen werden beschikbaar gesteld door hun werkgever, anderen werden met subsidie van EZ tijdelijk ingehuurd. Hun betrokkenheid, inzet en enthousiasme werkten aanstekelijk. Verfrissend was hun aanpak en wijze van presenteren. Recht op de kern af. Geen lange lappen tekst maar puntige bijdragen, soms geïllustreerd met treffende illustraties. Ook hielden ze de andere deelnemers scherp en gefocust.
 

Deze young professionals zijn net als hun leeftijdgenoten helemaal thuis in sociale media en legden snel verbindingen. In een handomdraai ging een eigen website de lucht in. Waar een obstakel dreigde, werden nieuwe uitwegen bedacht, al dan niet met hulp van ‘communities’.
 

Een aantal van ‘onze’ mensen is nu genomineerd voor de Duurzame Jonge 100. Ze koppelden ambitie en idealen aan realiteitszin en pragmatisme. Ze zijn gelukkig geen uitzondering. Ik ben er dan ook zeker van dat de voorhoede die de Duurzame Jonge 100 is, hun leeftijdsgenoten weet te inspireren om de trendbreuken die op veel maatschappelijke onderwerpen nodig zijn tot stand te brengen. En dat geeft – ondanks alle dagelijkse sombere nieuwsberichten – veel vertrouwen in de toekomst!’
 
Foto: SER