Werner Schouten

KKDv2

Werner Schouten is 22 jaar oud en Toekomstmaker

Thema

Duurzame energie en energiebesparing

Initiatief

Als voorzitter van de Jonge Klimaatbeweging vertegenwoordigt Werner de stem van meer dan 100.000 jongeren, studenten en young professionals op het gebied van klimaatbeleid in de politiek en het bedrijfsleven. Van overleg op het Catshuis met de premier tot polderen bij de Sociale Economische Raad. Met zijn frisse blik en constructief kritische houding grijpt hij verduurzaming aan als kans om bruggen te bouwen tussen generaties en ontsluit hij de kracht van jonge generaties voor ambitieuzer klimaatbeleid.

Naast zijn activiteiten als voorzitter van de Jonge Klimaatbeweging maakt Werner onderdeel uit van de Maatschappelijke Adviesraad van de VNCI, de brancheorganisatie van de Nederlandse chemische industrie. Met zijn jonge blik psuht hij bedrijven om duurzamer te worden. Ten slotte brengt hij ook het klimaat bij het grote publiek onder de aandacht met een theatershow waarmee hij in 2022 langs theaters in Nederland zal touren.

Doel

Onder mijn voorzitterschap zijn we met de Jonge Klimaatbeweging nummer 1 geworden in de Trouw Duurzame 100. Daarnaast hebben we ervoor gezorgd er bij het Nationale Groeifonds, met 20 miljard euro, een Raad van Toekomst wordt ingesteld zodat jonge generaties inspraak hebben in hoe het geld wordt besteed.

Actief bij

Jonge Klimaatbeweging

Rol binnen initiatief

Als voorman van de Jonge Klimaatbeweging vertegenwoordigt Werner meer dan 100.000 jongeren, studenten en young professionals op het gebied van klimaatbeleid in de politiek en het bedrijfsleven. Van overleg op het Catshuis met de premier tot polderen bij de Sociale Economische Raad. Met zijn frisse blik en constructief kritische houding grijpt hij als jonge, duurzame leider verduurzaming aan als kans om bruggen te bouwen tussen generaties en gebruikt hij de kracht van jonge generaties om de duurzaamheidstransitie te versnellen. Met zijn kennis over klimaat, jongerenparticipatie en transities verandert hij de manier waarop je naar duurzaamheid kijkt.

Vanuit welke rol

Student

Website

https://www.jongeklimaatbeweging.nl/