Werner Schouten

Werner-Schouten-Voorzitter-Jonge-Klimaatbeweging

Werner Schouten is 21 jaar oud en Voorzitter

Thema

Bewustwording en educatie

Initiatief

Als voorzitter van de Jonge Klimaatbeweging vertegenwoordig ik de stem van meer dan 100.000 jongeren, studenten en young professionals op het gebied van klimaatbeleid in de politiek en het bedrijfsleven. Dit doe ik samen met mijn bestuur bij, onder andere, de uitvoering van het Klimaatakkoord, de Regionale Energiestrategie, in direct contact met Tweede Kamerleden, en met diverse ministeries en bedrijven. Ook spreek ik regelmatig op evenementen om professionals en experts te inspireren met de visie van jongeren op een duurzame toekomst.
In deze interacties zet ik mij niet alleen in voor meer jongerenparticipatie in beleidsprocessen, maar pleit ik ook voor een rechtvaardige duurzaamheidstransitie zodat iedereen mee kan komen op weg naar een toekomstbestendige samenleving. Zo grijp ik met mijn collega's verduurzaming aan als kans om bruggen te bouwen over sociale scheidslijnen heen én tussen generaties om gezamenlijk toe te werken naar een bloeiende toekomst met harmonie tussen mens, milieu en welvaart. Een toekomst waarin onze kinderen duurzaamheid als Nieuwe Normaal zien!

Daarnaast run ik de startup Carbon Clarity in samenwerking met twee compagnons. Carbon Clarity brengt de CO2-uitstoot van bedrijven in kaart en helpt bedrijven bij het reduceren en compenseren van de eigen uitstoot.

Doel

In mijn functie als voorzitter breng ik de politiek en het bedrijfsleven in beweging in de richting van de ideale duurzame toekomst, die wij samen met 72 jongerenorganisaties in de Jonge Klimaatagenda hebben beschreven. Zo maakte ik mij hard voor de verankering van duurzaamheid in de eindtermen van het onderwijs en voor een ambitieus Klimaatakkoord met nadruk op systeemvernieuwing.

Daarnaast hebben we in verscheidene projecten de stem van jongeren verankerd in beleid. In samenwerking met het ministerie van BZK hebben we bijvoorbeeld de Nationale Omgevingsvisie verrijkt met de patroondoorbrekende ideeën van jongeren.

Samen met KEK hebben we Jong RES Nederland opgezet waarbij jongeren in hun eigen regio inspraak krijgen in de Regionale EnergieStrategie. Op deze manier verzekeren we ons ervan dat we in 2030 70% hernieuwbare elektriciteit opwekken met draagvlak onder jongeren!

Ten slotte heb ik met Mickey Huibregtsen (oud-McKinsey) het boek Meer Wij uitgebracht met essays van onder andere Kim Putters, Jan Peter Balkenende, Paul Polman, Feike Sybesma. Een boek over samenwerken in de 21e eeuw op het gebied van duurzaamheid en andere maatschappelijke uitdagingen.

Actief bij

Jonge Klimaatbeweging

Rol binnen initiatief

Sinds november 2019 ben ik voorzitter van de Jonge Klimaatbeweging. In mijn rol als voorzitter treed ik op als woordvoerder van de organisatie in de media (waaronder Trouw, Volkskrant, EditieNL), vertegenwoordig ik de jongerenstem aan beleidstafels en behoud ik de samenhang tussen de activiteiten van de Jonge Klimaatbeweging. In 2020 bouwen we aan inclusieve systeemverandering met toegankelijke en inspirerende campagnes, vurchtbare samenwerkingen met het bedrijfsleven en een jong perspectief op klimaatbeleid in de politiek.
Uiteraard is het succes van de Jonge Klimaatbeweging in grote mate te danken aan de warme samenwerking tussen alle leden van de Jonge Klimaatbeweging.
Alleen Samen Lukt Het!

Vanuit welke rol

Student

Website

https://www.jongeklimaatbeweging.nl/