Verdrag Duurzaamheid in het Onderwijs, een update

Jongeren, werkgevers, maatschappelijke organisaties en de Tweede Kamer willen een stimulans voor aansluiting onderwijs en groene economie. Begin oktober tekende een Kamermeerderheid daarom een verdrag om duurzaamheid in het onderwijs te stimuleren. Nog diezelfde middag konden ze de opdracht die hieruit voortkomt direct aan de minister van onderwijs Jet Bussemaker overhandigen (zie foto).
 
Terugblik
Dit verdrag ontstond natuurlijk niet zomaar. In mei 2011 riep toenmalig staatssecretaris Joop Atsma (CDA) jongeren op om mee te denken over duurzaamheid. Groene Generatie NL was al bezig met het opzetten van een campagne over meer duurzaamheid in het onderwijs. Samen met de toenmalige VN Jongerenvertegenwoordigers Duurzame Ontwikkeling Liset Meddens en Gabe van Wijk werd gereageerd met een campagne op Atsma’s oproep.
 
In november 2011 vragen meer dan 30 jongerenorganisaties de Tweede Kamer om duurzame educatie op de agenda te zetten. In dezelfde maand werd de campagne “een groene generatie vraagt om duurzame educatie” gelanceerd. Dat leidde in december 2011 tot de eerste Kamervragen over de Groene Generatie campagne, gesteld door toenmalig CDA-Kamerlid Marieke van der Werf. Een klein jaar later registreerde de petitie de eerste 5000 ondertekenaars.
 
Fast Forward
In oktober 2014 wordt het verdrag ondertekend door 41 jongerenorganisaties, waaronder de DJ100, en Kamerleden. Er wordt een Kamermeerderheid bereikt! Nu is het van belang dat de motie wordt ingediend. Niels Hazekamp, voorzitter JMA (één van de partijen die van groot belang is geweest bij de totstandkoming van het verdrag) legt uit: “Op dit moment is het geduld hebben en alert blijven. Het verdrag is ingediend bij I&M, en van oudsher ligt het onderwerp duurzaamheid bij EZ. Maar ook de steun van OC&W is uiterst belangrijk. De drie ministeries zijn de plannen nu samen aan het bespreken.” En jullie? “In de tussentijd zitten we natuurlijk niet stil. Door de betrokken organisaties worden veel gesprekken gevoerd met politici en media. Zo was er afgelopen 14 november een groot artikel in de Volkskrant over duurzaamheid in het onderwijs, een mooi media moment waar wij weer op in kunnen spelen.”
 
Faciliteren en stimuleren
Hoe zien jullie de toekomst? Niels vertelt: “Minister Dekker heeft onlangs ook een plan gepresenteerd met betrekking tot onderwijs in 2032. Wij vragen niet om nieuwe wet- en regelgeving, maar om faciliteren en stimuleren vanuit de overheid. Op dit moment is er de hoop dat, in het beste geval, de minister opdracht geeft aan het ministerie de aanwezige kennis te gebruiken om de uitvoering van het verdrag verder in gang te zetten. Zo niet, dan gaan we sowieso zelf door, samen met alle ondersteuners.”
 
De motie voor het Verdrag Duurzaamheid in het Onderwijs is ingediend dus het ministerie is nu verplicht er ook daadwerkelijk iets mee te doen. Nog even afwachten wat daar uit komt dus.
 
 
Meer weten?
Petitie ondertekenen?