Vera Sonneveld

Vera-Foto

Vera Sonneveld is 32 jaar oud en Global Circular Economy Manager

Thema

Bewustwording en educatie

Initiatief

Vanuit consulting de overgestapt naar een wereldwijde baan op het gebied van duurzaamheid. Als Global Circular Economy Manager binnen Danone zet ik mij in om alle verpakkingen wereldwijd circulair te maken. Om dit te bereiken, werk ik momenteel aan een 'global educatie programma'. Per land organiseer ik kennisdeel sessies en workshops om mensen te enthousiasmeren en te laten inzien wat circulaire verpakkingen eigenlijk zijn.
Als spil in het web van circular packaging educatie ben ik in staat mensen aan elkaar te verbinden, succesverhalen te delen, wereldwijd aandacht te krijgen voor idee├źn, en om het duwtje in de juiste richting te geven om de ambitie van Danone dichterbij te zien komen.

Doel

In de 6 maanden dat ik actief ben in mijn rol heb ik ervoor gezorgd dat de key-stakeholders van een van onze wereldwijde business units opgeleid worden.
Hiernaast heb ik een community opgezet voor een selectie van 20 mensen wereldwijd, welke een externe masterclass zullen volgen op het gebied van circulaire economy. Samen met deze 20 mensen wil ik het verschil gaan maken en zorgen dat in verschillende hoeken van de wereld een verander beweging opgang komt. Om dit mogelijk te maken ben ik betrokken bij de ontwikkeling van het "internal factbook" over circulaire verpakkingen waarin alles staat wat men wereldwijd intern maar zou willen weten over dit thema.
Om snel te anticiperen op vragen welke ontstaan binnen de organisatie heb ik met mijn team een Q&A format ontwikkeld waarmee we op verschillende interne media kanalen gericht kennis kunnen delen en dus verandering kunnen stimuleren.
Het aankomende jaar staat voor mij volledig in het teken van het opleiden van de meest cruciale business units wereldwijd, in landen waar het verpakkingsthema het meest leeft en waarbij de impact op duurzaamheid het grootst zal zijn.

Actief bij

Danone

Rol binnen initiatief

Het grootste deel van mijn rol bestaat uit het onderwijzen en stimuleren van verandering binnen de organisatie Danone. Samen met een team van 5 werken we aan de circulaire verpakkingen ambities van onze organisatie waarbij ieder een eigen focus gebied heeft om dit waar te kunnen maken.

Vanuit welke rol

Young professional

Website

https://www.danone.com/impact/planet/packaging-positive-circular-economy.html