Tom Bongers

DSC09989

Tom Bongers is 29 jaar oud en Data Scientist / Projectleider

Thema

Duurzame energie en energiebesparing

Initiatief

Als Data Scientist bij Vandebron heeft Tom het afgelopen jaar de energietransitie versneld door nieuwe businessmodellen te ontwikkelen, machine learning producten te maken en data te analyseren voor strategische beslissingen. Bovendien neemt Tom het voortouw bij het ontwikkelen van slimme algoritmes die gaan zorgen voor stabiliteit op de energiemarkt en daarmee maakt hij de weg vrij naar een emissievrije toekomst.

Naast zijn impact op technologisch gebied is Tom pro-actief in het creëren van bewustwording, het delen van kennis en is hij onmisbaar geweest bij het opstellen en implementeren van een ‘Center of Excellence’ initiatief. Hij geeft colleges aan studenten en young professionals over de energiemarkt en traint collega's hoe zij de juiste beslissingen kunnen nemen en hoe zij meer datagedreven en efficiënter kunnen werken.

De kern van veel duurzaamheidsuitdagingen is in Tom's ogen vaak een mindset. Volgens hem is belangrijk dat mensen leren denken in systemen. Om ze bewuster te maken van de gevolgen van hun acties, keuzes en beslissingen heeft Tom samen met vijf andere young professionals Loops Consulting opgericht, een internationaal adviesbureau. Samen met zijn collega's ontwikkelt hij interactieve tools zoals online lesstof en simulatiemodellen, voor overheden, NGO's en universiteiten.

Doel

Mede door de scherpe inzichten van Tom en zijn verbetervoorstellen is Vandebron in vijf jaar uitgegroeid tot een bedrijf met ongeveer 200.000 klanten en heeft het sinds de start van dit jaar krachten gebundeld met Essent. Dit heeft al geleid tot meer dan 2 miljoen ton CO2 besparing en samen met Essent kan een nog groter deel van de Nederlandse energiemarkt verduurzaamd worden. Tom's missie is in lijn met die van Vandebron: zo snel mogelijk naar 100% duurzame energie.

Door trainingen te geven en door kennis te delen creëert Tom urgentie en uiteindelijk zorgt dit ervoor dat duurzame doelstellingen sneller behaald kunnen worden. Nagenoeg iedereen bij Vandebron heeft wel eens training gevolgd van Tom en de e-learnings van Loops Consulting over duurzaamheid en systeemdenken zijn inmiddels gemaakt door tientallen deelnemers van over de hele wereld. Tot tweemaal toe heeft Tom met Loops Consulting de Barry Richmond Scholarship Award ontvangen die wordt uitgegeven door de internationale System Dynamics Society. Deze award wordt jaarlijks gepresenteerd aan professionals die System Dynamics of systeemdenken gebruiken om innovatieve oplossingen te vinden voor maatschappelijke problemen.

Actief bij

Vandebron

Rol binnen initiatief

Tom's bijdrage aan de ontwikkeling van een innovatief bedrijfsmodel laat zien dat het mogelijk is om op een economisch aantrekkelijke manier een stabiele en duurzame energievoorziening te garanderen. In verschillende scenario’s worden kleine duurzame apparaten zoals warmtepompen en laadpalen aangestuurd om het energienet te balanceren. Consumenten worden hierdoor nog meer in staat gesteld om bij te dragen aan de energietransitie.

Voor een toekomstbestendige energievoorziening is het noodzakelijk om deze flex-capaciteit optimaal te kunnen benutten. Als projectleider zorgt Tom ervoor dat het model ook direct in de praktijk kan worden gebracht. Hij stuurt teamleden aan die algoritmes en software ontwikkelen om de energiemarkt te voorspellen en om apparaten op het juiste moment aan te sturen.

Vanuit welke rol

Young professional

Website

https://vandebron.nl/