Timothy Nahr

Timothy Nahr

Timothy Nahr is 26 jaar oud en Founder

Thema

Bewustwording en educatie

Initiatief

Het alomvattende doel van Stichting University of Laif is studenten bewust maken van wat een duurzame levensstijl is en welke positieve uitkomsten hieraan verbonden zijn op de lange termijn. Als studenten proberen wij bij te dragen aan een betere wereld door het organiseren van workshops en teambuilding activiteiten rondom het thema duurzaamheid. Wij zijn van mening dat deze aspecten alle andere opgedane kennis op school complementeren en zorgen voor een gebalanceerd leven op aarde.

Uit onderzoek is gebleken dat goede doelen organisaties er niet in slagen om een band te bouwen met de internet generatie. De perceptie dat liefdadigheidsorganisaties bieden, wordt daarom steeds belangrijker, vooral de sociale ervaring.

Om dit problemen op te lossen en ons doelstelling te behalen, hebben wij een strategie bedacht om een balans te vinden tussen de factoren - persoonlijke ervaring en directe toegevoegde waarde - die de mogelijkheid van een langdurige relatie met de internet generatie zouden kunnen vergroten.

In plaats van aan te dringen wat wel of niet juist is, prikkelen wij de doelgroep om zelf te denken hoe zij ziet of kan bijdragen aan de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN. Door hun een podia te geven en laten voelen dat hun stem ook belangrijk is. Ook worden er spelletjes gespeeld tijdens de college tour (i.e. campagne) om de sociale ervaring te verhogen. Je merkt dat het een aandachtstrekker is en de boodschap komt beter over.

Doel

- Duurzaamheid meet-up georganiseerd te Universiteit van Amsterdam voor circa 50 studenten.
- Duurzaamheid meet-up georganiseerd tijdens de Erasmus sustainability days 2019 voor circa 100 studenten
- Gekozen als een EU green week partner event 2019
- In september 2019 (te Amsterdam) zal het eerste zaalvoetbaltoernooi worden georganiseerd dat gericht is op het inspireren van acties voor de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDGs). Verschillende organisaties zullen hierbij één van de zeventien SDGs kiezen waarvoor zij zullen spelen.

Actief bij

Stichting University of Laif

Rol binnen initiatief

Timothy is de oprichter van de stichting en probeert een bredere bewustwording te creëren rond het thema duurzaamheid. Maar, niet alleen over water of plastic, maar ook over het grotere geheel. Door het publiek te stimuleren om geïntegreerd te denken en deel te nemen aan de online community, kan relevante kennis, ervaring en initiatieven uitgewisseld worden tussen de deelnemers.

Vanuit welke rol

Student