Tim Huijsmans

Tim

Tim Huijsmans is 20 jaar oud en co-founder en voorzitter

Thema

Bewustwording en educatie

Initiatief

Als mede-oprichter en voorzitter van de stichting Faunawatch heeft hij vele tientallen dieren herplaatst naar liefdevolle baasjes, die waren binnen gekomen bij de dierenambulance (en geen baasje hadden) en van 6 dierenasielen.
Zaaiactiviteiten georganiseerd en bloembollen geplant bij eerder door ons gebouwde bijenhotels in 6 verschillende dorpen om de bijen-, vlinder- en insectenpopulaties te behouden.
Voor Zuid-Afrika, Algerije en Zambia activiteiten voorbereid om mens-dierconflicten te voorkomen, educatie te geven en alternatieve inkomstenbronnen te genereren. Ze staan alle drie aan de vooravond van implementatie.

Doel

Naar aanleiding van ons eerder verblijf in Ghana, waar we 66 studenten en 25 docenten hadden opgeleid tot imker, hebben diverse personen hier hun beroep van gemaakt of is het een 2e inkomstenbron geworden. Daarnaast zijn onze handboeken opgenomen binnen de middelbare schoolopleidingen en worden er examens in afgenomen. Dit geldt ook voor de opleiding landbouwwetenschappen.

Actief bij

stichting Faunawatch

Rol binnen initiatief

Vele dierenwelzijnsactiviteiten opgezet, waarbij er ook wordt gekeken naar kindontwikkeling en draagvlak binnen lokale gemeenschappen

Vanuit welke rol

Young professional

Website

https://faunawatch.org/