Thijs ten Brinck

0

Thijs ten Brinck is 32 jaar oud en Oprichter en auteur

Thema

Duurzame energie en energiebesparing

Initiatief

Als publicist bij WattisDuurzaam.nl biedt ik 25.000+ lezers per maand achtergronden en inzichten over de energietransitie in de gebouwde omgeving, mobiliteit, industrie en de energiesector zelf.

Als duurzaamheidsadviseur bij We-Boost Transitions help ik klanten in de bouw- en infrasector projecten uit te voeren met minimale CO2-uitstoot en grondstoffenverbruik.

Als energie-techneut actief buiten de energiesector heb ik met KEK input geleverd op het Nederlandse klimaatakkoord en blijf ik de uitvoering hiervan positief kritisch volgen.

Doel

Van 1 van de tipgevers: "Thijs zet zich al 10 jaar in voor de duurzame (energie) transitie. Op WattisDuurzaam.nl geeft hij een realistisch, begrijpelijk en genuanceerd beeld van alles dat met energie(transitie) te maken heeft. Bij We-Boost zet hij zich in voor de vertaling van al zijn kennis naar praktische resultaten in diverse (innovatieve) bouwprojecten. Thijs zijn inzet heeft o.a. geresulteerd in: 1. deelname aan de Klimaat en energiekoepel met een actieve bijdrage aan het jongerenadvies aan de klimaattafel, 2. de opname van zijn 'waterstofladder' in de eerste gepubliceerde regionale energie transitie (RES) van Zeeland, 3. Kamervragen, bijvoorbeeld over beprijzing van elektrisch vervoer, 4. tientallen quotes en bijdragen in landelijke nieuwsmedia, 5. Constructieve deelname aan paneldiscussies en info-avonden."

Actief bij

WattisDuurzaam.nl

Rol binnen initiatief

In reactie op de groeiende aandacht voor waterstof in Nederland heb ik tienduizenden geïnteresseerden een breder beeld gegeven van nut en noodzaak van het verduurzamen van de productie van waterstof, en de voor- en nadelen van waterstof in verscheidene toepassingen.

Vanuit welke rol

Young professional

Website

https://www.wattisduurzaam.nl/