Tara Scally

taraprofielfoto

Tara Scally is 29 jaar oud en woordvoerder, coordinator corporate accountability en gemeenteraadslid Utrecht

Thema

Ketenverantwoordelijkheid en eerlijke handel

Initiatief

Schone Kleren Campagne voert sinds 1989 actie voor goede arbeidsomstandigheden in de internationale kledingindustrie. Tara Scally is woordvoerder en coördinator corporate accountability en is verantwoordelijk voor verschillende projecten. Zo deed zij in 2016 onderzoek naar lonen in India. Via social media en andere publieke uitingen werd het Nederlandse publiek geïnformeerd over dit onderzoek en zetten tienduizend Nederlanders een handtekening onder een petitie voor een leefbaar loon voor kledingarbeidsters. Tara sprak met de minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en met Nederlandse kledingmerken over de bevindingen van het onderzoek; kledingbedrijven beloofden verbetering.

Door dagelijks contact met journalisten zorgt zij ervoor dat een breder publiek geïnformeerd wordt over de misstanden in de kledingindustrie en zich actief gaat inzetten voor schonere kledingproductie door vragen te stellen aan hun favoriete kledingmerk en zich aan te sluiten bij acties van de Schone Kleren Campagne.

Ook op lokaal niveau zet Tara zich in voor mensenrechten. In de Utrechtse gemeente politiek komt zij onder andere op voor de rechten van vluchtelingen, mensen met een beperking en de LHBTQI-gemeenschap.

Doel

Op ludieke wijze brengt Schone Kleren Campagne arbeidsrechtenschendingen onder de aandacht zoals de pop-up store ‘the Mad Rush’ in de Kalverstraat van Amsterdam: een hippe kledingzaak, maar achter het pashokje bevond zich een sweatshop. Zo kregen winkelaars een inkijkje naar de wereld achter de laaggeprijsde kleding. Als woordvoerder wist Tara deze originele actie als 'Een sweatshop uit Bangladesh, middenin de Kalverstraat in Amsterdam' en ' De tofste pop-up shop in de Kalverstraat OOIT!' voor het voetlicht te brengen.

Tara schroomt de publieke discussie met de politiek niet: Schone Kleren Campagne onderhandelde mee maar tekende uiteindelijk niet voor het convenant Duurzame Kleding. Kranten en nieuwsuitzendingen stonden er vol mee: “Arbeiders willen een hoger loon en geen papieren werkelijkheid”, aldus Tara Scally.

Met haar raadswerk heeft Tara ervoor gezorgd dat er cultuursensitieve hulpverlening voor LHBTQI'ers in Utrecht is (Veilige Haven); ze werkt aan de uitvoering van het VN-verdrag Gehandicapten in Utrecht en mede dankzij haar kunnen ongedocumenteerden aangifte doen zonder angst voor uitzetting.

Tara’s werk bleef niet onopgemerkt. Diverse media interviewde haar:
https://www.npo.nl/de-nachtzoen/06-01-2017/VPWON_1267344
http://www.ad.nl/utrecht/strijden-voor-eerlijke-kleren~afb63041/
https://www.voordewereldvanmorgen.nl/duurzame-blogs/tara-scally-zet-zich-in-voor-een-leefbaar-loon
https://www.bol.com/nl/p/waar-heb-ik-nou-eigenlijk-voor-gestudeerd/9200000045704

Actief bij

Schone Kleren Campagne

Rol binnen initiatief

Tara zet zich in voor de empowerment van zowel consumenten in Nederland als van arbeidsters in productielanden. “We moeten naar een industrie waar kledingarbeidsters zelf via vakbonden op kunnen komen voor hun rechten”, vertelt Tara. Zij laat geen moment onbenut om Schone Kleren Campagne te profileren en vertelt in heldere bewoordingen over Women Power Fashion en het belang van transparantie in de kledingindustrie. Ze voedt journalisten met quotes als: “Vrouwen in Nederland hebben het recht om te weten waar hun kleding wordt geproduceerd. Kledingarbeidsters hebben het recht om te weten voor welk merk zij kleding maken om bedrijven ter verantwoording te roepen.” Ze bouwt aan relaties en zorgt dat Schone Kleren Campagne een steeds grotere bekendheid genereert en kan rekenen op een grote acht.
Daarnaast zet ze zich in voor mensenrechten, zowel lokaal als internationaal. Met GroenLinks voor de rechten van onder andere vluchtelingen, mensen met een beperking en LHBTQI'ers. "Want ook dichtbij huis zijn mensenrechten niet altijd vanzelfsprekend".

Vanuit welke rol

Young professional

Website

http://www.schonekleren.nl