Tanja Voogd

IQ Portretten - 5 Juni 2018 | © Verkijk

Tanja Voogd is 31 jaar oud en Business Developer Energie en Lead Circulair

Thema

Verduurzamen van het bedrijfsleven (MVO)

Initiatief

Het is onwijs tof om bezig te zijn met het aanjagen van en bouwen aan innovaties en nieuwe waardeketens van de toekomst. Daarmee ga je per definitie af van de gebaande paden. Samen ben je aan het pionieren en nadenken over hoe we het anders gaan doen.
Afgelopen 5 jaar deed ik dat als Business Developer Energie & Circulair bij InnovationQuarter en sinds 2020 ben ik het avontuur aangegaan als Lead Circulair bij &Flux, een Rotterdamse startup waar we werken aan radicale concepten, coalities & waardeketens op het snijvlak van energie, circulair, klimaatadaptatie en grondstoffentransitie.

Ik ben altijd bezig met een mix van projecten. Hieronder een aantal belangrijke:
Innovatieprogramma Energie & Klimaat is een regionaal programma om duurzame innovatie o.h.g.v. energietransitie, klimaatbestendigheid & duurzame leefomgeving te stimuleren en realiseren, waarvoor €850.000 beschikbaar is. Het programma is een samenwerking tussen Metropoolregio Rotterdam Den Haag, InnovationQuarter, TNO en Provincie Zuid-Holland. Ook vanuit mijn nieuwe rol bij &Flux ben ik bij het initiatief betrokken.
Bij Duurzame Greenport Duin- & Bollenstreek bouwen we aan de versnelling van de energietransitie in de Greenport Duin- & Bollenstreek. Dat doen we allereerst door het in kaart brengen van de logische routes voor verduurzaming en werken we aan het commitment op de projecten om deze vervolgens te realiseren.
Andere projecten waar ik bij betrokken ben
Building as a Service
Circulair plaatmateriaal

Doel

Dingen die we van vandaag kunnen vind ik eigenlijk niet zo interessant, want daarmee
redden we de klimaatdoelstellingen niet. Omdat we bij veel van de projecten samen aan het pionieren zijn, zijn de risico’s groot maar bij succes de impact ook.

Innovatieprogramma Energie & Klimaat: Als programmamanager ben ik verantwoordelijk geweest voor het initiëren en financieren van 16 nieuwe innovatieprojecten (€850.000) met bedrijven en fieldlabs. Door het succes van het innovatieprogramma tot dusver is er toegezegd om het programma ook de komende 2 jaar voort te zetten, waarbij opnieuw middelen vrij gemaakt zijn om ondernemers te helpen met het realiseren van hun duurzame innovatieprojecten.

Duurzame Greenport Duin- & Bollenstreek: Als projectleider heb ik ervoor gezorgd dat we samen met de bedrijven en overheden een actieplan hebben met commitment om de Greenport in 2040 100% klimaatneutraal te krijgen. Het leuke is dat we naast het schetsen van het handelingsperspectief, deze ook daadwerkelijk de komende tijd gaan uitrollen. We gaan o.a. aan de slag met fossielvrije warmtevoorziening en CO2 voor de glastuinbouw en het vergisten van bollenloof.

Actief bij

&Flux

Rol binnen initiatief

Ik ben erop gefocust om impact te realiseren door het initiëren, aanjagen & faciliteren van vernieuwende concepten. Ik ben de spin in het web die verschillende stakeholders bij elkaar brengt, waardoor we nieuwe waardeketens kunnen bouwen voor de energietransitie en circulaire economie.
Innovatieprogramma Energie & Klimaat: Als programmamanager van het innovatieprogramma ben ik verantwoordelijk voor het initiëren en financieren van nieuwe innovatieprojecten met bedrijven en fieldlabs, afstemming met de partners en de fieldlabs, doorontwikkeling van het programma, en het aantrekken van potentiële financiers.
Duurzame Greenport Duin- & Bollenstreek: Als projectleider heb ik ervoor gezorgd dat de bedrijven en overheden commitment hebben gegeven om duurzaamheidsmaatregelen te gaan realiseren

Vanuit welke rol

Young professional

Website

https://nflux.nl/