Sytze van Stempvoort

Sytze van Stempvoort is 21 jaar oud en Oprichter

Thema

Duurzame consumptie en productie

Initiatief

Voor mijn bachelorproject Scheikunde heb ik mee gewerkt aan een onderzoeksproject dat gekscherend OPEC (Orange Peel Exploitation Company) is genoemd aan het Green Chemistry Centre of Excellence in York. Dit OPEC project richtte zich op het opzetten van een duurzame en grootschalige biorefinery gebaseerd op citrus afval in Brazilië. Na terugkomst in Nederland lieten de citrus schillen me niet los en ben ik na aanmoediging van onder andere LaPlace samen met drie mede-studenten PeelPioneers gestart. PeelPioneers richt zich op de verwaarding van citrus schillen in Nederland. Elk jaar wordt ruim 70 miljoen kilo citrus afval afkomstig van horeca, sapproducenten en supermarkten vergist of verbrandt. Niet de meest duurzame manier van hergebruik én verlieslatend voor de 'schillenproducenten'. Dit terwijl in Nederland ook op grote schaal Limoneen & pectine geïmporteerd wordt uit respectievelijk Azië en Duitsland; twee grondstoffen die PeelPioneers uit Nederlandse citrusschillen lokaal en duurzaam wil winnen. PeelPioneers draagt bij aan de circulaire én BioBased economy door afval als grondstof te gebruiken en de producten verkregen uit de biomassa direct terug te leveren aan de leveranciers; limoneen als ontvettend schoonmaakmiddel en pectine als bindmiddel voor allerlei foodtoepassingen.
Ik ben PeelPioneers gestart en besteed er nu naast mijn werk voor de Young Advisory Group veel tijd aan; omdat het veel energie en voldoening oplevert.

Doel

PeelPioneers is een start-up in een vroege fase van haar bestaan waarin snel veel verandert. Eerst zijn in het kader van marktverkenning gesprekken gevoerd met stakeholders (sapproducenten, enkele landelijke supermarktketens en horecabedrijven) daarna zijn we benaderd door adviseurs (the Rockgroup, Start-life & Prodock) die ons helpen met het opstellen van een business plan waarmee we in maart gaan pitchen bij enkele geïnteresseerde investeerders. We merken dat het idee voor lokale verwaarding van citrus afval resoneert bij verschillende partijen en onlangs zijn we benaderd door kwaliflex die hun interesse in het plan hebben uitgesproken. Er is door individuele partijen eerder nagedacht over het opzetten van een 'biorefinery' voor Nederlands citrus afval maar nog niet eerder is er een dialoog tussen verschillende stakeholders (leveranciers, logistieke partijen & afnemers) geweest. Die dialoog faciliteert PeelPioneers nu en door verschillende belangen in kaart te brengen bereiken we dat elk gesprek leidt tot een nieuw gesprek met steeds belangrijkere personen binnen stakeholder-organisaties. Als doel heeft PeelPioneers het opzetten van een biorefinery voor Nederlands citrus afval.

Actief bij

PeelPioneers (binnenkort ingeschreven bij de kvk)

Rol binnen initiatief

Als oprichter ben ik dit project gestart. Snel realiseerde ik dat het betrekken van andere ambitieuze studenten de kans dat het project zou gaan vliegen zou vergroten én de tocht er naar toe leuker zou maken. Zo gezegd zo gedaan. Inmiddels heb ik me met drie schilfanaten verbonden en vormen we samen het kloppend hart van PeelPioneers. Ik steek er het meeste tijd in en voer de belangrijkste gesprekken met partners, daarnaast bewaak ik de voortgang en beschik ik over de kennis voor het technische stukje.

Vanuit welke rol

Ondernemer (meer dan een persoon in onderneming)