Sybren Bosch

RLI-1-LQ

Sybren Bosch is 26 jaar oud en Consultant

Thema

Ketenverantwoordelijkheid en eerlijke handel

Initiatief

Sybren is consultant bij Copper8, waar hij organisaties helpt om door nieuwe manieren van samenwerking extreem hoge duurzaamheidsambities te halen. Copper8 doet dat vooral door het begeleiden van opdrachtgevers binnen aanbestedingsprocessen. Binnen duurzaamheid ligt de focus op circulaire economie: hoe zijn afspraken tussen partijen op zo'n manier te maken, dat de functionaliteit van producten en waarde van materialen behouden blijft, ook voor de toekomst?

Daarnaast is Sybren junior-Raadslid bij de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur. De Rli is de strategische adviesraad van regering en kabinet op dit thema, en adviseert veel over de governance-kant van deze vraagstukken. Binnen zijn werkzaamheden heeft Sybren de impact van de Raad en haar adviezen tot een van zijn prioriteiten gemaakt: hoe kan de Rli de boodschap in de adviezen sterker naar buiten brengen?

Buiten deze twee zakelijke functies is Sybren nog actief betrokken bij enkele jongerenorganisaties, waaronder de adviesraad van Jongeren Milieu Actief en de Nijmeegse studenten-consultancy rondom duurzaamheid: AGREEn.

Doel

Binnen Copper8 is Sybren als consultant betrokken bij een aantal projecten, met een focus op circulaire economie. In samenwerking met PIANOo zette hij, met collega's vanuit Copper8, de Circulair Inkopen Academy op: een opleidingsprogramma van een jaar waarin ruim 60 (!) deelnemers van een kleine 30 publieke organisaties worden meegenomen in het waarom & hoe van circulair inkopen. De indirecte impact die de CIA kan gaan hebben op leveranciers doordat er andere uitvragen gedaan worden, is enorm.

Binnen de Rli is Sybren er, samen met twee andere jongeren, in geslaagd om succesvol te solliciteren bij een adviesraad waar normaal gesproken alleen ervaren bestuurders of hoogleraren voor in aanmerking komen. Met hun sollicitatie is de functie van junior-Raadslid ontstaan, waarmee zij een lange-termijnperspectief nog duidelijker binnen de Rli brengen. Daarnaast dragen de junior-Raadsleden met hun expertise bij binnen specifieke adviestrajecten.

Bij de diverse jongerenorganisaties richt Sybren zich vooral op het motiveren van jongeren rondom de impact die zij kunnen hebben: die is serieus, wanneer zij vanuit hun intrinsieke motivatie positief-kritisch goede vragen blijven stellen.

Actief bij

Copper8

Rol binnen initiatief

Sybren is en blijft overtuigd van de kracht van diversiteit binnen groepen, zo ook in het bereiken van samenwerkingen tussen organisaties. "Copper8" is niet voor niets afgeleid van het Engelse "to co-operate" => samenwerken. Denk binnen Copper8 aan het opzetten van de Circulair Inkopen Academy, waar inkopers en duurzaamheidsmanagers sámen worden meegenomen in het toepassen van de principes van circulair inkopen. Denk binnen de Rli aan het breder betrekken van jongeren buiten de traditionele advieswerkzaamheden, zoals het uitnodigen van jongeren uit 14 Europese landen bij een grote internationale conferentie en het voorstellen van andere werkvormen.

Vanuit welke rol

Young professional

Website

http://www.copper8.nl