Suzanne van der Werff

Bakker-Barendrecht-kleur-logo

Suzanne van der Werff is 27 jaar oud en R&D specialist (en projectleider)

Thema

Voedsel en landbouw

Initiatief

Bakker Barendrecht is strategisch partner van Albert Heijn voor een groot deel van het verse groente- en fruitassortiment. Verduurzaming staat bij Albert Heijn en bij ons hoog op de agenda en samen met Albert Heijn, onze telers en andere partners in de keten wordt daar hard aan gewerkt.
Suzanne is bij Bakker gestart als trainee en inmiddels is ze R&D specialist. In haar werk heeft ze met verschillende verduurzamingsprojecten te maken. Zo werkt ze o.a. mee aan het vormgeven van een duurzame teelt strategie. In het bijzonder moet genoemd worden haar rol in het duurzame teelt project Top Crop, waarin Albert Heijn en Natuur&Milieu, samenwerken met o.a. Bakker Barendrecht en onze Nederlandse telers. Ons doel is samen te verduurzamen door de milieuimpact van de teelt verder te verlagen, met speciale aandacht voor het verder verminderen van het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen.
In de afgelopen jaren heeft Suzanne zich ook bezig gehouden met het thema voedselverspilling en in het bijzonder het beter in kaart brengen van reststromen en mogelijkheden om deze hoogwaardiger te verwaarden.

Doel

In onze keten doen we zoveel mogelijk samen. Samen met onze klant Albert Heijn, onze telers en andere belanghebbenden. Ook, en misschien wel juist, resultaten op het gebied van verduurzaming bereiken we samen. In dat samenspel speelt Suzanne een belangrijke rol. Ze neemt vanuit zichzelf en haar intrinsieke motivatie niet alleen een rol op de inhoud. Met haar unieke verbindende eigenschappen zorgt ze ervoor dat zaken verder wordt gebracht.
In het project duurzame teelt zijn een aantal resultaten ook al in de praktijk gebracht door onze telers. Zo worden in de teelt van onze aardbeien waar dat kan natuurlijke bestrijders gebruikt in plaats van chemische gewasbeschermingsmiddelen.
Een project met Albert Heijn en de Verspillingsfabriek heeft ertoe geleid dat tomaten en paprika uit onze reststroom worden gebruikt als grondstof voor AH Buitenbeentjes soep. Elke stap hierin is voor ons en onze partners belangrijk.

Actief bij

Bakker Barendrecht

Rol binnen initiatief

Nienke Weidema van Albert Heijn stuurde ons de volgende quote over de rol van Suzanne in het project duurzame teelt: Suzanne is creatief en ondernemend. Haar aanpak van Duurzame Teelt voor AH kenmerkt zich door haar enthousiasme, haar analytische skills en haar kennis van relevante ontwikkelingen in de branche. Ze heeft in korte tijd veel kennis opgedaan over bestrijdingsmiddelen in de teelten en vertaalt dit ook steeds door in kansen en mogelijkheden voor AH als afnemer. In haar eigen stijl weet ze goed de aansluiting te vinden met alle betrokken partijen. Enerzijds onze telers en toeleveranciers, maar ook de supermarktwereld waarin de klant centraal staat maar ook kritische NGO's een rol spelen. Ze is van grote toegevoegde waarde voor ons project.

Vanuit welke rol

Young professional