Suzanne Elias

27574

Suzanne Elias is 28 jaar oud en Public Affairs

Thema

Maatschappelijk betrokken ondernemen

Initiatief

Ik vraag in politiek Den Haag aandacht voor waar duurzame ondernemers tegenaan lopen in wet- en regelgeving als zij klimaatneutraal, circulair en inclusief willen ondernemen, met oog voor een eerlijke keten. Dat gebeurt achter de schermen (bijvoorbeeld door voor relevante debatten inbreng te leveren bij politici) en voor de schermen (door werkbezoeken te organiseren en opinie te schrijven). Het afgelopen jaar waren belangrijke thema's o.a. het Klimaatakkoord, fiscale vergroening, de groeistrategie die het kabinet in december presenteerde en het belang van Verantwoordingsdag, de dag waarop de Rijksoverheid financiële én niet-financiële informatie presenteert (de laatste in de vorm van de Monitor Brede Welvaart en SDG Monitor van het CBS). De afgelopen en komende maanden breng ik bij verkiezingsprogrammacommissies onder de aandacht wat duurzame ondernemers nodig hebben om te groeien in de nieuwe economie, in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2021.

Doel

Ik werk eraan dat duurzame ondernemers een stevige stem hebben in het maatschappelijk en politiek debat, door te laten zien wat er al kan en wat er nog meer zou kunnen bij andere randvoorwaarden. En door te blijven herhalen hoe we kunnen versnellen als we de spelregels veranderen. Veel gebeurt achter de schermen. Concrete voorbeelden van waar ik voor de schermen aan gewerkt heb:
- Rondom het Klimaatakkoord lanceerde MVO Nederland in het voorjaar een #Klimaatcampagne, waarbij ruim 600 ondernemers op social media lieten zien voor een ambitieus Klimaatakkoord te zijn.
- Na het verschijnen van de groeistrategie van het kabinet presenteerde MVO Nederland een reactie met voorstellen hoe we bij de uitwerking hiervan meer oog houden voor duurzame, toekomstbestendige groei.
- Door trainingen en evenementen voor bedrijven die zijn aangesloten bij MVO Nederland probeer ik duurzame ondernemers handvatten te geven om zichzelf op de radar te krijgen bij relevante beleidsmakers en beslissers.

Actief bij

MVO Nederland

Rol binnen initiatief

Ik werk als lobbyist bij MVO Nederland, beweging van ondernemers in de nieuwe economie.

Vanuit welke rol

Young professional

Website

https://www.mvonederland.nl/belangenbehartiging/