Susanne Boers

susanne

Susanne Boers is 29 jaar oud en Co-founder

Thema

Maatschappelijk betrokken ondernemen

Initiatief

Arts Susanne Boers richtte in 2018 de sociale onderneming bizzerd.work op. Deze stichting helpt jongeren met een arbeidsbeperking aan het werk door het mogelijk te maken alle informatie over henzelf te verzamelen op één plek binnen een digitale applicatie. De spil is de jongere zelf, die zich met filmpjes, tekst en relevante informatie kan voorstellen aan (toekomstige) werkgevers en de informatie zelf beheert. Een grote groep jongeren maakt gebruik van bizzerd.work bij het vinden en behouden van werk. Zo draagt deze onderneming bij aan een inclusievere arbeidsmarkt.
Er is namelijk een enorm ongebruikt arbeidspotentieel onder jongeren met een arbeidsbeperking. Deelname aan de arbeidsmarkt is van groot belang voor jongeren zelf, werkgevers en de samenleving. Werkgevers geven aan jongeren met een arbeidsbeperking graag in dienst te willen nemen, maar hebben behoefte aan relevante, laagdrempelige informatie over talenten en ondersteuningsbehoeften. Veel verschillende organisaties (zoals scholen, gemeenten, jobcoaches) ondersteunen jongeren met een arbeidsbeperking. Informatie over deze jongeren zit bij tal van deze organisaties in mapjes, maar is niet gebundeld en slecht toegankelijk, zowel voor de werkgevers als voor de jongeren zelf.
Bizzerd.work is een oplossing om het probleem van slechte informatievoorziening op te lossen. Het maakt de talenten, wensen en behoeften van de jongeren inzichtelijk en dat is belangrijk voor het krijgen en behouden van passend en duurzaam werk.

Doel

Sinds de oprichting van bizzerd.work hebben een paar honderd jongeren hiervan gebruik gemaakt. Op deze manier hebben vele van hen een (bij)baan of stage gekregen. Dit gebeurt via succesvolle samenwerkingen tussen bizzerd.work en organisaties, die jongeren ondersteunen bij het vinden en behouden van werk. Werkgevers benaderen ons actief voor samenwerking en hebben aangegeven enthousiast te zijn: zij krijgen inzicht in talenten en ondersteuningsbehoeften. We hebben gemerkt dat bizzerd.work een grote latente behoefte vervult bij jongeren en werkgevers.
Onze directe impact bestaat uit het vergroten en versnellen van de kans op passend en duurzaam werk voor jongeren met een arbeidsbeperking.
Daarnaast worden digitale vaardigheden en sollicitatievaardigheden getraind, cruciaal voor het vinden en behouden van werk. Door het laagdrempelig kunnen delen van je bizzerd.work-visitekaartje wordt het netwerk van jongeren vergroot. Ook bevorderen we eigen regie van de jongeren en stimuleren we de samenwerking tussen verschillende betrokken organisaties.
De successen zijn niet onopgemerkt gebleven. In verschillende media en rapporten wordt bizzerd.work gezien als een succesvolle oplossing.

Actief bij

Stichting bizzerd.work

Rol binnen initiatief

Het idee achter de sociale onderneming bizzerd.work is eind 2017 bedacht door arts Susanne Boers, toen ze meedeed aan de Nationale Denktank over een inclusievere arbeidsmarkt.
In het complexe speelveld van de (jeugd)werkloosheid heeft Susanne veel draagvlak kunnen creëren voor dit idee en haar aanpak. Door haar doorzettingsvermogen en praktische instelling heeft zij het idee daadwerkelijk gerealiseerd door begin 2018 een sociale onderneming op te richten.
Bij het oprichten en leiden van de jonge onderneming heeft Susanne zich succesvol beziggehouden met uiteenlopende activiteiten. Ze zorgt voor de inhoudelijke strategie, communicatie, en onderhouden van diverse netwerkcontacten. Daarnaast betrekt Susanne jongeren en werkgevers om het succes van bizzerd.work in de praktijk te bespreken.

Vanuit welke rol

Ondernemer

Website

https://www.bizzerd.work/