Stingo Huurdeman

Afbeelding1

Stingo Huurdeman is 29 jaar oud en Projectcoördinator technologie, innovatie & ontwikkeling

Thema

Design technologie en innovatie

Initiatief

Het effectiever en efficiënter omgaan met grondstoffen is niet alleen een maatschappelijke wens, maar wordt een noodzaak voor bedrijven om op verantwoordelijke wijze te participeren in een moderne samenleving. Binnen de VMRG ben ik bezig om de circulaire economie structureel te implementeren in de gevelindustrie, de bedrijven en de bedrijfsvoering om zo te komen tot gezonde en veilige gebouwen zonder verspilling van grondstoffen. Als brancheorganisatie spelen wij een belangrijke rol in deze transitie omdat veel van onze bedrijven, veelal MKB, niet in staat zijn om de belemmeringen die zij tegenkomen zelf op te lossen.

Doel

Binnen het brede pakket van activiteiten die zijn gericht op de realisatie van een circulaire geveleconomie, zijn er een aantal successen te benoemen:
- Als gevelindustrie samen met het ministerie van I&W werken aan producentenverantwoordelijkheid, binnen een circulaire geveleconomie waarin hergebruik van gevelproducten en grondstoffen wordt gemaximaliseerd en waardevernietiging wordt geminimaliseerd.
- In samenwerking met Houthoff is een overeenkomst ontwikkeld om op basis van erfpacht het eigendom van (gevel)producten bij leveranciers te houden, welke met succes is toegepast.
- Een applicatie ontwikkeld die dient als APK boek voor gebouwproducten. Deze is succesvol getest in de praktijk en wordt momenteel geïmplementeerd binnen verschillende bedrijven. Hierdoor weten we precies wat we hebben aan producten en grondstoffen, waar deze zitten en wat we er nog mee kunnen doen wanneer ze vrijkomen.
- Een applicatie ontwikkeld om met behulp van sensoren, algoritmes en drones het onderhoud van gevels te voorspellen en zo gevels als dienst kunnen aanbieden. Door de beschikking van deze data kunnen we beter inschatten hoe en of we producten en grondstoffen kunnen hergebruiken.

Actief bij

VMRG

Rol binnen initiatief

In alle bovenstaande projecten ben ik (mede)initiator geweest, heb ik de projecten aangestuurd en waar mogelijk geholpen met deze op te schalen.

Vanuit welke rol

Young professional