Steyn Hoogakker

STEaPP_RAE_191-copy

Steyn Hoogakker is 30 jaar oud en Founder, Bestuurslid, Action Researcher

Thema

Bewustwording en educatie

Initiatief

Vorig jaar is Steyn naast zijn andere activiteiten begonnen met Impact Journey. Een initiatief geboren uit onvrede over de oneerlijke verdeling van welvaart, exploitatie van natuurlijke hulpbronnen, klimaatverandering en onbegrip voor de ander.

Met een sterke focus op 'visual storytelling' i.c.m. onderzoek probeert het platform mensen (Zuiden en Noorden) meer in contact met elkaar te brengen, maar ook bewustwording te creëren over problemen en mogelijkheden, teneinde bij te dragen aan (deel)oplossingen.

Op 7 juli, tijdens de kick-off, gaat het platform live en wordt het opengesteld om anderen te stimuleren en inspireren om binnen vastgestelde criteria een Impact Journey op te zetten. Reeds zullen dan een serie nieuwe Impact Journeys aangekondigd worden. Ook wordt er druk gewerkt aan het opzetten van enkele Impact Journeys voor gemotiveerde individuen, later dit jaar.

Verder is Steyn actief als 'action researcher' en deels verbonden aan de Loughborough University in de UK, waarvoor eerder als gastdocent in de MSc Globalisation and Energy course. Hier houdt hij zich bezig met de sociale- en milieu aspecten van klimaatverandering en implementatie van duurzame energie projecten in het Globale Zuiden.

Als bestuurslid bij Stichting IDleaks zet hij zich tevens in voor een eerlijke en genuanceerde beeldvorming over mensen en landen in het Globale Zuiden, met als stokpaardje de jaarlijkse IDleaks Awards en het recent georganiseerde Africadelic in Paradiso.

Doel

De eerste projecten met Impact Journey zijn reeds afgerond. Het eerste project over de Electronic Waste Dump Agbogbloshie in Accra, Ghana, zal volgend jaar tevens een vervolg krijgen. 'Ons' electronische afval dat daar in zeer grote hoeveelheden belandt en wordt verbrandt om ‘kostbare’ metalen te winnen - veelal door binnenlandse migranten uit de Noordelijke provincies. Het andere project over de diverse gevolgen van klimaatverandering en innovatieve (deel)oplossingen in ruraal India.

Momenteel zijn er nog drie lopende projecten, waarvan één (Le Rail Togo) na een succesvolle crowdfunding campagne met een afsluitende expositie in Pakhuis de Zwijger (30 juni - 21 sep). De ander over 60 jaar Ghanese onafhankelijkheid met de 88-jarige fotograaf James Barnor. ‘Walking the Volta’ gaat over het oprukken van grote waterkrachtcentrales in Sub-Sahara Afrika, de (lokale) afhankelijkheid van rivieren, water en impact van klimaatverandering.

Op de website en social media passeren regelmatig 'impact photographers' en 'impact documentary makers' de revue. Zo krijgen zij meer exposure en worden er verschillende global issues door een visuele bril belicht.

Actief bij

Impact Journey, IDleaks, Freelance Action Researcher

Rol binnen initiatief

Naast het zelf opzetten van nieuwe projecten, is Steyn actief bij het stimuleren en inspireren van anderen om zelf een Impact Journey op te zetten. De support functie en het verbinden van initiatieven zal dan ook steeds belangrijker worden.

Goed om te vermelden is dat geen enkele Impact Journey op zichzelf staat, maar altijd i.s.m. andere partners wordt opgezet of uitgevoerd . Zo wordt er samen gewerkt met African Studies Centre in Leiden, Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap, Tropenmuseum, Amsterdam Fonds voor de Kunst, Pakhuis de Zwijger en talloze (ook deels vrijwillige) 'experts'. Van kunsthistorici en fotografen tot 'decision makers', duurzame energie strategen, onderzoekers en ontwikkelingsdeskundigen.

Vanuit welke rol

Ondernemer

Website

http://impactjourney.org