Steven Burger

steven_burger

Steven Burger is 26 jaar oud en Design and Innovation Manager

Thema

Design technologie en innovatie

Initiatief

Sinds het najaar van afgelopen jaar werk ik bij de start-up Coolfinity, in de rol van Design & Innovation manager. Coolfinity ontwikkelt en verkoopt koelkasten, die maar 5 uur stroom per dag nodig hebben om consistent en betrouwbaar te kunnen koelen. Ideaal voor meer dan 70 tropische landen waar de stroomvoorziening niet zo vanzelfsprekend is als bij ons in Nederland en waar gebrekkige koeling leidt tot veel verspilling van zuivel, fruit, vis, vaccinaties en andere medicijnen.

Doordat we met een fysische batterij (zonder zware metalen) energie opslaan, hebben we de beschikbaarheid van koeling losgekoppeld van de beschikbaarheid van stroom. Hiermee wordt het mogelijk om koeling te leveren, direct aangedreven door hernieuwbare energie, zoals zonne- en windenergie.

Als Design & Innovation Manager bepaal ik de merk- en productstrategie van Coolfinity. Coolfinity is een commercieel bedrijf, met duurzaamheid als uitgangspunt en grote sociale impact als doel. Ik heb een sterk geloof in de combinatie van maatschappelijk relevante en commerciële producten (zie onder).

Doel

Voorafgaand aan mijn werk bij Coolfinity heb ik dat geloof kunnen ontwikkelen tijdens mijn studie Industrieel Ontwerpen. Eerst door het doen van de minor Sustainable Design Engineering waar Circular Economy destijds al aan bod kwam, mijn bachelor heb ik afgerond met een project voor Alliander voor het opslaan van overtollige duurzame energie voor huishoudens en daarna heb ik stage gelopen bij Global Innovation Heineken op duurzaamheidsprojecten.

Tijdens mijn master Strategic Product Design heb ik het initiatief genomen om het mastervak “Social Venturing” op te zetten. De focus ligt bij dit vak op het tackelen van maatschappelijke problemen vanuit commerciële waarde proposities. Dit sluit perfect aan bij Coolfinity. Aangezien deze combinatie niet binnen de opleiding of andere opleidingen geboden werd, heb ik besloten hier zelf wat aan te doen. Samen met een aantal studenten heb ik zelf dit vak opgezet en gecoördineerd, waarbij we werden gecoached door docenten. De volgende lichting studenten hebben we zelf ook nog gecoördineerd en daarna hebben we het overgedragen aan de faculteit Industrieel Ontwerpen waar het vak nu jaarlijks gegeven wordt.

Actief bij

Coolfinity Commercial BV

Rol binnen initiatief

Onze innovatiestrategie is door mij uitgewerkt in de productroadmap. In het najaar van 2017 heeft Coolfinity 3,5 maanden in Oost-Afrika gezeten als onderdeel van de Merck Start-up Accelerator. Ik heb die tijd gebruikt om uitgebreid marktonderzoek te doen en onze propositie te valideren.

Mijn doel daarbij is om zoveel mogelijk impact te creëren, vanuit Coolfinity zelf, maar ook bij onze klanten en gebruikers. Door onze koeling kunnen zeer grote hoeveelheden (van koeling afhankelijke) voedsel en medicatie op een betrouwbare manier behouden blijven. Verder hopen we ook de industrie meer de kant van de duurzame koeling op te duwen.

Vanuit welke rol

Young professional

Website

https://www.coolfinity.com