Stephanie Mathas

MG_3672

Stephanie Mathas is 31 jaar oud en MVO Manager

Thema

Maatschappelijk betrokken ondernemen

Initiatief

Als MVO Manager bij RAI Amsterdam ben ik dagelijks bezig met het stimuleren, begeleiden & adviseren van de ontwikkeling van MVO in de breedste zin in de organisatie van de RAI. Een organisatie gericht op het stimuleren van betekenisvolle ontmoetingen, middels het organiseren en faciliteren van evenementen.

Daarbij ondersteun en begeleid ik de organisatie (van medewerker tot directie) en klanten bij het implementeren van MVO in hun dagelijkse praktijk. Welke waarde heeft onze bedrijfsvoering voor de maatschappij? Voor wie is dat waardevol? Welke zaken die we doen betekenen juist een verlies voor de maatschappij? Voor wie is dat een verlies? Hoe nemen wij daarin dan onze verantwoordelijkheid?

Ook initieer ik zelf activiteiten en projecten, met het doel om deze weer over te dragen aan de bestaande organisatie. Zo organiseer ik bijvoorbeeld diverse activiteiten die bijdragen aan de groei en ontwikkeling van (kwetsbare groepen in) de lokale samenleving. Door onze organisatie en de mogelijkheden die wij kunnen bieden te verbinden aan maatschappelijke behoeften om ons heen. Waarmee wij bijvoorbeeld helpen bij het faciliteren dan wel organiseren van betekenisvolle ontmoetingen middels het vrijwillig investeren van expertise, menskracht, faciliteiten, spullen, materialen of netwerken in de lokale samenleving.

Zo werk ik met diverse activiteiten aan een organisatie die door de maatschappij als verantwoord ervaren wordt en deel ik mijn ervaringen in de branche en daarbuiten.

Doel

MVO wordt meer en meer een onlosmakelijk deel van het denken en handelen van de organisatie RAI (van medewerker tot directie). Betrokkenen voelen zich daarbij gesteund in het daadwerkelijk tot uitvoering brengen van zaken waarin realisatie van MVO een integraal onderdeel van uitgevoerde activiteiten is geworden. MVO heeft daarnaast een integrale plek gekregen in het beleid van de RAI.

Ook heb ik het project RAI Foundation opgezet, waarmee wij hartverwarmende initiatieven in de regio Amsterdam helpen waar mogelijk middels het vrijwillig investeren van expertise, menskracht, faciliteiten, spullen, materialen of netwerken. Gericht op een bijdrage aan de groei en ontwikkeling van de samenleving en het tegengaan van verspilling (onbenutte vierkante meters, spullen, materialen, expertise etc.) Ik heb nieuwe verbindingen met de lokale samenleving weten te creƫren om in hun behoeften te voorzien met en dankzij onze bedrijfsvoering. Dit levert concreet voortgang op in de daadwerkelijke inbedding van MVO in de activiteiten in en van de RAI en diverse maatschappelijke initiatieven ervaren een waardevolle bijdrage van de RAI.

Actief bij

RAI Amsterdam

Rol binnen initiatief

Trots ben ik op het project RAI Foundation, waarmee wij met en dankzij onze bedrijfsvoering bijdragen aan lokale maatschappelijke vraagstukken/behoeften en verspilling in onze organisatie tegengaan. Ik zoek continu naar nieuwe verbindingen. Van het meebouwen aan een theater in een wooncentrum voor mensen met dementie middels de inzet van RAI expertise, overgebleven materialen en ons netwerk tot aan het verbinden van medewerkers aan individuele hulpvragen uit de buurt. Van het wekelijks doneren van een gratis lunch aan een buurthuis van het Leger des Heils gemaakt van een reststroom voedsel van de RAI tot het aanbieden van onbenutte vierkante meters aan bijvoorbeeld het ROC om te sporten en Stichting Heen en Weer om hun autootjes te parkeren. Het project groeit organisch. De impact zie je!

Vanuit welke rol

Young professional