Stef Boersen

foto_DJ100

Stef Boersen is 29 jaar oud en Waterbouwkundig ingenieur

Thema

Design technologie en innovatie

Initiatief

Door de verandering in het klimaat gaan we ons de aankomende 100 jaar een aantal vragen nog heel vaak stellen, waaronder: Is de dijk hoog genoeg? Is de kustbescherming sterk genoeg? Deze vraag is met name lastig omdat er grote onzekerheden zijn in de lokale zeespiegelstijging en de verandering in stormklimaat.

Als Nederlanders bouwen en ontwerpen we al jaren waterbouwkundige constructies om de gehele wereld te beschermen tegen overstromingen. Er zijn twee type ontwerpmethodes te onderscheiden en beide methodes zijn ongeveer 100 jaar geleden voor het eerst toegepast: de vuistregels en de fysieke modellen. De vuistregels zijn relatief onnauwkeurig maar snel in gebruik. Een fysiek schaalmodel is erg nauwkeurig maar ook erg kostbaar. Als je bedenkt hoeveel kilometer kustlijn we nog moeten (her)ontwerpen om onszelf maar ook kwetsbare gemeenschappen in ontwikkelingslanden te beschermen zou je eigenlijk een modernere methode willen. We willen ook zo effici├źnt mogelijk met grondstoffen omgaan en alleen herontwerpen en versterken als dat echt nodig is. Onzekerheidsmarges willen we zo klein mogelijk maken.

Met die gedachte is de digitale golfgoot (genaamd CoastalFOAM) bedacht. Het biedt de mogelijkheid om de constructie te testen niet in een fysieke maar digitale golfgoot. Een digitaal schaalmodel is snel te bouwen en makkelijk om te bewaren. Reeds gebouwde constructies kunnen er in worden test of ze bestand zijn tegen klimaatsverandering.

Doel

Op inhoudelijk vlak is de digitale golfgoot van een wetenschappelijke theorie ontwikkeld tot een toepasbaar ontwerptool en wordt op dit moment in diverse internationale projecten gebruikt. Het is gevalideerd en de wetenschappelijke onderbouwing is gepubliceerd. Het aantal projecten waar het wordt toegepast is groeiend. Het is nu de uitdaging om de innovatie om te zetten naar de standaard in De Waterbouw.

Actief bij

Royal HaskoningDHV

Rol binnen initiatief

Stef zijn bijdrage is op te hangen aan drie pijlers: het verhaal, het programmeren en de strategie.

Hij heeft op een simpele manier het verhaal van de digitale golfgoot verteld en geïllustreerd en zo menig stakeholder overtuigd. Daarnaast werd dankzij hem de meerwaarde van de digitale golfgoot voor iedereen duidelijk.

Stef heeft een grote bijdrage gehad in het programmeren van de digitale golfgoot. Hij heeft zich niet alleen op de wetenschappelijke juistheid van de methode gericht, maar ook om de methode praktisch toepasbaar te maken binnen het ontwerpproces.

Hij heeft er strategisch voor gekozen om te gaan werken bij een groot ingenieursbureau om zo zijn invloed te vergroten. Daarnaast neemt hij deel aan de Permanant Task Group on Climate Change van PIANC.

Vanuit welke rol

Young professional

Website

https://www.royalhaskoningdhv.com/en-gb/services/a-z-services/coastalfoam/10247