Simon Rombouts

DSC_9395

Simon Rombouts is 26 jaar oud en Co-founder en freelancer

Thema

Duurzame consumptie en productie

Initiatief

Na zijn studie Sustainable Business & Innovation aan de Utrecht Universiteit richtte Simon twee bedrijven op; zijn eigen consultancybedrijf (S. Rombouts Consultancy) gespecialiseerd in de Circulaire Economie en Product-as-a-Service (PaaS) en Chainable (voorheen BlueKitchen) een startup waar een circulaire keuken is ontwikkeld die is toegespitst op woningcorporaties. Als consultancybedrijf is hij drie dagen per week betrokken bij Firmhouse – het Product-as-a-Service platform met een volledige geautomatiseerd back-end systeem voor abonnementen en PaaS-proposities. PaaS als businessmodel heeft een groot duurzaamheidspotentieel. Door het eigenaarschap bij de producent te laten; heeft deze de verantwoordelijkheid een beter, duurzamer en slimmer product te maken. Een product waar er nagedacht is over het design zodat het product gemakkelijk te repareren is, (re)monteren, terug te nemen en te refurbishen. Vandaar ook dat Chainable alleen als Kitchen-as-a-Service weggezet zal worden. Bij Firmhouse is Simon betrokken om bedrijven de handvatten te geven echt de transitie naar een circulaire economie te kunnen laten maken. Bij Chainable hoopt hij zelf actief bij te dragen de gigantische materiaal- en kapitaalvernietiging in de keukensector te veranderen. Simon staat altijd open voor het delen van zijn kennis door middel van lezingen of workshops om zo zoveel mogelijk bedrijven kennis te laten met het circulaire business modellen; zoals Product-as-a-Service.

Doel

Als sociaal ondernemer bij Enactus Utrecht stond Simon al aan de wieg van meerdere sociaal inclusieve ondernemingen. Bij Firmhouse is hij actief bezig bedrijven de omslag te laten maken naar een circulair businessmodel. Als freelancer geeft hij ook webinars over circulaire innovaties en businessmodellen. Tevens is hij zodoende betrokken cursussen van de Ellen MacArthur Foundation.
Binnen Chainable is er samen met key-partners een eerste model ontwikkeld van een circulaire keuken, eentje die een eerste aanzet kan zijn tot verduurzaming van een redelijk conservatieve sector. Waar normaal de keukens worden weggegooid na een korte levensduur, naar een keuken die meerdere cycli mee moet kunnen en waarvan de materialenkringloop is gesloten. Daarbij hebben ze afspraken gemaakt met fabrikanten over een terugnamegarantie van componenten; en hebben ze voor materialen gekozen die gemakkelijk een tweede levensduur kunnen geven.
Simon heeft al verscheidene contacten gelegd binnen corporaties en ecodorpen in Nederland om de Chainable-keuken weg te zetten. Daarnaast zijn hij en zijn partner Jordy van Osch actief bezig om Chainable een positieve regeneratieve waarde te kunnen geven.

Actief bij

Chainable en Simon Rombouts Consultancy

Rol binnen initiatief

Simon heeft Chainable mee opgestart en opgericht, bij Firmhouse is hij begin 2020 betrokken geraakt. Daar helpt hij mee de visie en missie te realiseren; het bijdragen aan de transitie naar een circulaire economie. Daarnaast is hij altijd actief bezig om een sociaal inclusieve en duurzame samenleving te creëren. Dat kan zijn door bij te dragen als zelfstandige door het geven van lezingen of workshops met betrekking tot de circulaire economie of duurzaamheid of direct bedrijven te adviseren over hoe zij kunnen verduurzamen.

Vanuit welke rol

Ondernemer

Website

http://www.Chainable.nl