sil oostendorp

20190811_110935

Sil Oostendorp is 29 jaar oud en biologisch tuinder

Thema

Voedsel en landbouw

Initiatief

Boer Sil en Boerin Saar

Als Boer Sil en Boerin Saar zijn we momenteel het gemengde deel van het bedrijf aan het opstarten.
Boer Sil bestaat sinds 2014 en omvat momenteel ruim 1 ha intensieve groenteteelt, (klein-)fruit, asperges en snijbloemen en ruim 4 ha graanteelt, waaronder spelt en rogge. Het bedrijf is reeds biologisch-gecertificeerd.
Boerin Saar (mijn partner) is net als ik afgestudeerd aan de Warmonderhof (biologisch-dynamische landbouw). Zij is sinds dit voorjaar begonnen met het houden van Friese melkschapen. Samen bevat ons bedrijf momenteel 14.63 ha.
De grote diversiteit aan producten verkopen we vooral direct aan de consument op onder andere de biologische markt in Frederiksoord en thuis via ons zelfoogstsysteem, waarbij de klant weer zelf haar sla mag snijden en aardappels mag opgraven; verser kan niet.
Door de lokale afzet van onze eigen groenten is de afstand tussen ‘van grond tot mond’ zeer beperkt.
Voor de meeste arbeid op het bedrijf gebruiken wij onze drie werkpaarden: Driek, Isis en Miro, circa 80-90%.
Dit klinkt ouderwets, maar niets is minder waar. Het uit passie geboren werken met paarden op het land is naar mijn idee weer helemaal terug. Geen CO²-uitstoot, geen fossiele brandstof, de mest wordt weer gebruikt op het land en de bodem zie ik elk jaar beter worden, dat wil zeggen: de opbrengsten per m²/ha stijgen jaarlijks door de geringe bodemdruk.
Qua machines op het bedrijf is vrijwel reeds alles aangepast aan paardentractie.

Doel

Wat ik al heb bereikt, is een zeer positieve klantenkring die bij mij, bij ons op de markt, biologische groente en fruit koopt. Graag op op ons erf komt en zich zeer betrokken voelt bij wat wij doen.
Op het land zelf, is na 5 jaar biologische boeren de bodem herstelt en de kwaliteit goed verbeterd.
Boer Sil heeft een grote naamsbekendheid ontwikkeld en ik word serieus genomen in mijn bedrijfsvoering.

Actief bij

als eigenaar verantwoordelijk voor mijn eigen biologisch tuindersbedrijf

Rol binnen initiatief

De interactie met de natuur is noodzakelijk voor ons biologische landbouwbedrijf; hierdoor beperk je de kans op plagen en ziekten, dit heet het biologisch evenwicht.
Ons bedrijf kenmerkt zich ook in kleine perceelgroottes (strokenteelt). Het doel om de akkers op te delen in kleinere vlakken creëert voor mij overzicht in mijn werk. Tegelijk zie ik meer en meer biodiversiteit ontstaan door de kleinere percelen met verschillende teelten per akker.
Het is ons een grote eer om in een dergelijk landschap te mogen boeren.

Natuur(lijk) op z’n mooist

Vanuit welke rol

Young professional

Website

https://www.boer-sil.nl