Sid Vollebregt

Sid-Vollebregt-kleur-02

Sid Vollebregt is 32 jaar oud en Co-founder Elemental Water Makers & Voorzitter Elemental Water Foundation

Thema

Design technologie en innovatie

Initiatief

In Nederland zijn we gewend aan voldoende en goed water. Inmiddels zijn er echter al 4 miljard mensen die kampen met waterschaarste. Zuid-Afrika, Californië, Zuid-Europe maar inmiddels ook in Nederland is watertekort steeds meer aan de orde van de dag. Waterschaarste stijgt wereldwijd door bevolkingsgroei en klimaatverandering. Dit is wat mij betreft de grootste uitdaging van de 21ste eeuw.

Als water enthousiast (surfer) en clean-tech specialist (MSc. in duurzame energie en waterbehandeling) is het mijn missie om een rol te spelen om deze Sustainable Development Goal op te lossen. Omdat onze aardbol grotendeels bestaat uit oceanen, ligt de sleutel wat mij betreft in de zee.

Ontzilting is niets nieuws en wordt al decennia lang toegepast in waterschaarse regio's zoals de Caribbean, Australië en het Midden-Oosten. Echter is het energie-intensief en wordt water daarmee duur als energie ook kostbaar is. Ontzilting is een fossiel-verslaafde industrie. Hierdoor bevinden we ons in een vicieuze cirkel; door de uitstoot van broeikasgassen wordt waterschaarste alleen maar versnelt.

Daarom heb ik in 2012 de organisatie Elemental Water Makers opgericht. Wij maken uit de duurzame bronnen van de zon en zee drinkwater. Hiermee maken we veilig en betaalbaar water mogelijk voor waterschaarse kustgebieden en eilanden voor onder andere resorts en industrieën. Om ook arme gemeenschappen te helpen, ben ik in 2018 met de Stichting Elemental Water Foundation gestart.

Doel

Tijdens mijn afstuderen aan de TU Delft heb ik met m'n medeoprichter de basistechniek om van zeewater met de zon drinkwater te maken ontwikkelt en getest in Indonesië. Vervolgens zijn we in 2012 met gestart om betaalbaar en fossiel-vrij drinkwater mogelijk te maken uit de zon en zee. We hebben de stap naar de markt succesvol kunnen maken en zijn inmiddels actief in 7 landen met meer dan 10 projecten operationeel. Hiervoor hebben we talloze Awards ontvangen, met in het bijzonder de eerste prijs van de MBR Global Water Award die we van de Emir van Dubai hebben ontvangen, geselecteerd uit 138 organisaties. Momenteel bevind het bedrijf zich in de groeifase en verwachtten we het aantal projecten het komende jaar te verdubbelen.

Om ook de arme en minderbedeelde mensen te bereiken heb ik het initiatief genomen de Stichting Elemental Water Foundation op te richtten. Helaas richt NL zich op stedelijke delta's als het om beleid gaat van buitenlandse zaken en focus van NGO's. Omdat het merendeel van de mensen zonder veilig water op afgelegen gebieden leeft, ontwikkelen wij vrijwillig dit initiatief (ANBI-status ontvangen) om dit jaar 3000 mensen in Madagaskar van drinkwater te voorzien.

Actief bij

Elemental Water Makers & Elemental Water Foundation

Rol binnen initiatief

Water wordt pas gemist als het ontbreekt. Het is een reden voor conflict, maar ondertussen ook de bron van leven. Dit bijzondere en onmisbare element wordt helaas ondergewaardeerd. Zowel het stamhoofd van het dorp in Madagaskar, als de Emir van Dubai hebben water nodig.

Het is ons gelukt om in een verre, risico-avers en conservatie watersector een techniek te ontwikkelen en introduceren die zowel kosten besparen als positieve impact op het milieu met zich meebrengt. Hiervoor ontvingen we in 2019 het Efficient Solutions label van de Solar Impulse Foundation.

Nu maken we ook de stap naar arme mensen. We hopen dat dit mensen inspireert om hun passie te volgen en ons te vergezellen om waterschaarste op te lossen, met alleen de zon, zee, aarde en wind!

Vanuit welke rol

Ondernemer

Website

https://www.elementalwatermakers.com/