Shaun Akse

IMG_0644

Shaun Akse is 29 jaar oud en Founder (Sail for the Future) & projectleider (CityBarge)

Thema

Design technologie en innovatie

Initiatief

Shaun is een van de founders van Sail for the Future. Met deze beweging vaart hij met een armada van bedrijven, experts, wetenschappers en studenten naar de klimaattop in Schotland. Niet om te protesteren maar om daar samen met de bedrijven een innovatieprogramma neer te zetten die de duurzaamheidstransitie bij bedrijven opstart en versnelt.

Ook in zijn werkende leven is Shaun gedreven door duurzaamheid. Sinds het begin van dit jaar is Shaun werkende bij Suit-Case, een bedrijf dat zich bezighoudt met innovatie en conceptontwikkeling. Vanuit Suit-Case is hij is de kartrekker van de startup CityBarge dat als missie heeft de Nederlandse grachten opnieuw in te zetten voor duurzame logistiek. Op die manier zijn er veel minder vrachtwagens op de weg en met name in de dichtgeslibde centra van historische steden. Dit scheelt niet alleen enorm veel uitstoot, maar ook de belasting van de historische kades en overlast voor bewoners.

Na een doctoraat te ontvangen op het gebied van klimaatonderzoek heeft Shaun besloten zijn (wetenschappelijke) vaardigheden in te zetten voor een duurzamere wereld, zowel in zijn dagelijkse werkzaamheden (CityBarge) als in zijn vrije tijd (Sail for the Future) en dat verdient een plekje in de DJ100!

Doel

Sail for the Future is nog maar een paar maanden opgestart maar nu al heeft Shaun een actieve groep van ruim 30 vrijwilligers verzamelt die iedere week werken aan het realiseren van de overtocht, het betrekken van de bedrijven en het organiseren van een hackathon in Schotland. Daarnaast is een aantal van de grootste bedrijven van Nederland (de namen mogen helaas nog niet bekend gemaakt worden) aangehaakt en is het initiatief met veel enthousiasme door hen ontvangen. Op dit moment wordt het exacte programma & partners nog vastgesteld.

Wat betreft CityBarge is er een ontwerp gerealiseerd voor een modulair systeem van elektrische duwboot met duwbakken om het afval in Delft op te halen. Hiervoor zijn inmiddels 3 subsidies opgehaald voor het prototypen van de verschillende onderdelen binnen het systeem. Het eerste werkende prototype van de elektrische boot en de afval-inzamelponton wordt deze zomer gedoopt. Daarnaast wordt nu de eerste ronde private investeringen aangetrokken. Verder is het harde werk van Shaun en zijn team in april beloond met de eerste prijs voor de Mobiliteitschallenge van het ministerie van I&W

Wat betreft CityBarge is er een ontwerp gerealiseerd voor een modulair systeem van elektrische duwboot met duwbakken om het afval in Delft op te halen. Hiervoor zijn inmiddels 3 subsidies opgehaald voor het prototypen van de verschillende onderdelen binnen het systeem. Het eerste werkende prototype van de elektrische boot en de afval-inzamelponton wordt deze zomer gedoopt. Daarnaast wordt nu de eerste ronde private investeringen aangetrokken. Verder is het harde werk van Shaun en zijn team vorige week beloond m

Actief bij

Sail for the Future & CityBarge

Rol binnen initiatief

Bij zowel Sail for the Future als CityBarge is Shaun in een vroeg stadium benaderd om te vragen of hij de kar verder wil trekken. Hij weet een leuk idee om te zetten in een haalbaar plan en daar de juiste mensen en vervolgstappen aan te koppelen om het daadwerkelijk in gang te zetten. Bij CityBarge stuurt Shaun een team aan van ontwerpers en engineers die de verschillende onderdelen van het systeem ontwerpen en communiceert met alle betrokken stakeholders.

Bij Sail for the Future heeft Shaun een groep mensen om zich heen verzamelt en onderling de taken verdeelt waarbij hij, onder andere, verantwoordelijk is voor de strategie en het aansturen van het team van vrijwilligers die bezig zijn de bedrijven bij het innovatieprogramma te betrekken.

Vanuit welke rol

Young professional

Website

https://citybarge.eu/nl_nl/