Sanne De Groot

Sanne

Sanne De Groot is 30 jaar oud en Adviseur duurzame Leefomgeving

Thema

Verduurzamen van het bedrijfsleven (MVO)

Initiatief

Sanne de Groot is binnen Tauw – vanuit een diepe intrinsieke motivatie – breed actief op het gebied van duurzaamheid. Ze is een voorloper wat betreft het toepassen van de Aanpak Duurzaam GWW binnen onze projecten. Deze aanpak (met als ambitie om duurzaamheid in 2020 een integraal onderdeel te laten zijn van spoor- , grond-, water- en wegenbouwprojecten) heeft ze niet alleen zelf omarmd, ze enthousiasmeert en coacht ook haar collega’s in de toepassing ervan. Daarnaast schrijft Sanne elke 2 maanden een inhoudelijk duurzaamheidsblog in de Cobouw en verzorgt ze binnen uiteenlopende projecten creatieve procesbegeleiding waarbij verduurzaming en participatie centraal staan. Zo draagt ze actief bij aan een duurzame leefomgeving.

Samen met andere collega’s zag Sanne in dat er een duurzame kans lag binnen de tendertrajecten van overheden. Naar aanleiding daarvan is recent het initiatief ‘omgekeerd aanbesteden’ in de markt gezet. Hierbij worden de tender-tradities doorbroken en wordt duurzaamheid écht centraal gesteld.

Ook buiten haar werk om zet Sanne zich in, zo is ze sinds haar 17e betrokken bij de Stichting Het Lachende Paard – een stadsboerderij aan de rand van Utrecht. Inmiddels is ze als voorzitter verantwoordelijk voor het beheer van het terrein, verzorging van de dieren en de aansturing van de vrijwilligers. Een diverse groep tussen de 8 en 60 jaar oud; de één zoekt ontspanning, de ander bouwt weer werkervaring op of wordt gewoon blij van de dieren/het buiten bezig zijn.

Doel

Dankzij haar kennis, social skills en enthousiasme heeft Sanne ervoor gezorgd dat duurzaamheid nóg hoger op de agenda is komen te staan binnen uiteenlopende projecten die Tauw onder andere uitvoert voor opdrachtgevers als ProRail, gemeente Groningen en provincie Gelderland. Door haar inzet en intrinsieke motivatie is ze gevraagd om elke twee maanden een duurzaamheidsblog te schrijven voor de Cobouw. Zo weet ze als thought leader op het gebied van duurzaamheid een grote doelgroep te bereiken.

Ook intern werkt ze aan bewustwording op gebied van duurzaamheid. Zo is ze één van de duurzaamheidsambassadeurs binnen de organisatie en voert ze regelmatig ‘klimaatgesprekken’ met collega’s. Hierbij wordt in workshopvorm gekeken hoe mensen op een laagdrempelige manier klimaatvriendelijkere keuzes kunnen maken.

Actief bij

Advies- en ingenieursbureau Tauw & Stichting Het Lachende Paard

Rol binnen initiatief

Binnen ons advies- en ingenieursbureau is Sanne betrokken bij diverse trajecten – inhoudelijk én procesmatig – die betrekking hebben op duurzaamheid. Bij het ene (bijvoorbeeld Omgekeerd Aanbesteden) is zij één van de initiatiefnemers. Ze bijt zich vast in het idee, werkt het verder uit, toont durf en weet critici (met goede argumentatie) te overtuigen van het nut. In andere gevallen, zoals bij de Aanpak Duurzaam GWW en het voeren van klimaatgesprekken, is zij de ‘katalysator’; een kartrekker die zelf het goede voorbeeld geeft en anderen meeneemt, enthousiasmeert en coacht.

Met andere woorden: op Sanne kun je duurzaam bouwen!

Vanuit welke rol

Young professional