Sander ten Kate

DSC03274

Sander ten Kate is 31 jaar oud en CEO

Thema

Duurzame energie en energiebesparing

Initiatief

Als mede oprichter van Senfal zet ik me in voor een wereld waarin fossiele brandstoffen niet meer gebruikt worden. Elke dag werken wij bij Senfal er hard aan om de energietransitie te versnellen. Dit doen wij vol trots en met veel plezier!

Senfal ontwikkelt software om de energieoverschotten van windmolens en zonnepanelen slim te gebruiken. Met als doel om investeringen in duurzame energie steeds aantrekkelijker te maken door zowel te besparen op energiekosten als CO2-uitstoot. Bij het opwekken van elektriciteit met fossiele brandstoffen komen broeigassen vrij die schadelijk zijn voor het milieu. Daarnaast kunnen fossiele brandstoffen opraken. Wij dromen van een wereld waarin alle energie wordt opgewekt door duurzame energiebronnen zoals windmolens en zonnepanelen, een wereld zonder fossiele brandstoffen.

Doel

Binnen twee jaar is Senfal gegroeid van een kleine start-up met een gaaf idee tot een volwaardige organisatie met een enthousiast team van ruim 16 medewerkers. Het afgelopen jaar heeft Senfal een aantal serieuze stappen gezet om dichter bij onze droom te komen.

Het afgelopen jaar is Senfal een samenwerking aangegaan met onder andere Nuon en Tennet. Samen met Nuon helpen wij grootverbruikers van elektriciteit te besparen op hun energierekening door het flexibele vermogen van hun apparaten aan te spreken. Door stroomverbruik te verplaatsen naar de goedkopere zon en wind momenten op de elektriciteitsmarkt besparen onze klant op de energierekening!

Daarnaast leidt de energietransitie tot een toename van het aantal windturbines en zonnecellen in de opwekkingsmix. Deze toename leidt tot een instabieler energiesysteem. Omdat energie productie en consumptie altijd in balans moet zijn, ligt in dit balanceerprobleem de grootste uitdaging voor de transitie naar een duurzaam energiesysteem. Samen met TenneT lost Senfal dit balanceerprobleem op door middel van complexe software die flexibiliteit in energieproductie en consumptie inzet in de elektriciteitsmarkten.

Actief bij

Senfal

Rol binnen initiatief

Met een achtergrond in de biologie, de daadkracht van een echte ondernemer en ondertussen een aardige expertise van de energiewereld zet ik me in voor een betere toekomst. Als CEO van Senfal ben ik op dit moment de kapitein van een zeer zelfstandig schip. Samen met mijn co-founders bepaal ik de koers van de organisatie en zorg ik er met mijn enthousiasme voor dat de juiste bedrijven kennismaken met Senfal en uiteindelijk niet meer om ons heen kunnen. Op deze manier maken wij het mogelijk dat zowel consumenten als zakelijke afnemers van energie een bijdrage kunnen leveren aan de energietransitie en dat mijn droom verwezenlijkt kan worden. Met mijn toewijding voor de energiewereld en het streven naar een betere toekomst inspireer ik anderen om mee te helpen aan een duurzamere wereld.

Vanuit welke rol

Ondernemer

Website

https://senfal.com/