Sander des Tombe

Sander des Tombe is 28 jaar oud en Dutch Marine Energy Ambassador

Thema

Duurzame energie en energiebesparing

Initiatief

Als Nederlandse ambassadeur voor energie uit water zet ik mij in voor één van de meest innovatieve vormen van duurzame energieopwekking. Denk aan energie uit verschillen tussen zoet en zout, warm en koud, eb en vloed, en natuurlijk golven! Via de Routekaart Energie uit Water streef ik naar een energiemix waar slim gebruik wordt gemaakt van deze voorspelbare, diervriendelijke, CO2-vrije en kansrijke manier van energie opwekken.

Doel

Naast mijn werk streef ik naar meer jongerenparticipatie bij het maken van klimaatbeleid. Als projectmanager was ik namens de Jonge Klimaatbeweging betrokken bij het Klimaatakkoord om te zorgen dat jongeren hun unieke stempel kunnen blijven drukken op beleid dat zo bepalend is voor hun toekomst. Hiervoor heb ik destijds ook de lobby gecoordineerd richting de Tweede Kamer.

Als consultant bij Dr2 heb ik organisaties geadviseerd over hoe ze beter en ambitieuzer overheidsbeleid kunnen afdwingen op het gebied van duurzame mobiliteit, circulaire economie en decentrale energieopwekking. Ook initieerde en coordineerde ik het pro bono programma voor duurzame startups als PHYSEE, Field Factors, Upp! en Skoon.

Actief bij

Dutch Marine Energy Centre (DMEC) & Ocean Energy Europe (OEE)

Rol binnen initiatief

Mijn rol als belangenbehartiger van de Nederlandse mariene energie sector (zoet/zout, getijden, golven en watertemperatuur) is tweedelig. Allereerst zorg ik ervoor dat de beleidsmakers en bepalers in Brussel en Den Haag de juiste condities scheppen waardoor mariene energie de energietransitie kan versnellen. Ten tweede zorg ik ervoor dat deze condities ook echt degene zijn waar de sector behoefte aan heeft. Met alleen scherpe doelstellingen komen we er niet, het gaat ook om de handvatten voor de uitvinders, startups en onderzoekers die bouwen aan een duurzame toekomst.

Vanuit welke rol

Ondernemer

Website

https://www.dutchmarineenergy.com/