Sabine Oudt

SFNL_webres43van63

Sabine Oudt is 31 jaar oud en Manager

Thema

Sociale innovatie

Initiatief

Sabine is manager bij Social Finance NL. Daarbij initieert en leidt ze verschillende onderzoeken en projecten voor Social Finance NL. Sabine verbindt daarbij financiers (filantropie en impact investeerders), overheden en sociaal ondernemers om gezamenlijk de impact te vergroten. Social Finance NL is een organisatie opgericht die als missie heeft om geld en talent voor maatschappelijke impact te mobiliseren. Wij geloven dat het oplossen van maatschappelijke problemen anders kan en beter moet. Daarom werken we samen met overheden, sociaal ondernemers en financiers om samen nieuwe oplossingen voor maatschappelijke problemen te realiseren.

In al ons werk kijken we naar het meten, financieren en vergroten van maatschappelijke impact. Daarbij gaan we uit van het financieren en sturen van resultaten, in plaats van (zoals vaak de standaard is) inputs of activiteiten. Omdat we denken dat we op die manier de mensen waar het om gaat centraal kunnen stellen, de impact op de meest kwetsbaren in de samenleving kunnen vergroten en meer innovatie mogelijk kunnen maken. Op die manier werken we aan een inclusieve samenleving waarin iedereen meedoet.

In de praktijk werken we aan impact adviesopdrachten, zetten we innovatieve financieringsconstructies op zoals Social Impact Bonds en Outcomes Funds, en organiseren we initiatieven om het ecosysteem verder te versterken door onze kennis te delen.

Doel

Sabine heeft verschillende projecten en onderzoeken geleid. Zo heeft ze een onderzoek gepubliceerd naar de impact van het initiatief De Compagnie, van Gevangenzorg NL. Het initiatief is erop gericht om de participatie van ex-gedetineerden te vergroten en Sabine onderzocht de activiteit en maatschappelijke business case. Daarnaast ontwikkelde Sabine de Resultatenradar, een innovatieve tool die sociaal ondernemers en financiers helpt om beter inzichtelijk te krijgen wat de effectiviteit van een maatschappelijk project is en hoe er beter gestuurd kan worden op het vergroten van de activiteit.

Ten slotte is Sabine betrokken geweest bij de ontwikkeling van verschillende Social Impact Bonds, zoals de HIB Kanker & Werk om ex-kankerpatiƫnten sneller en duurzaam te re-integreren met behoud van eigen werk. Maar ook bij het Brabant Outcomes Fund begeleidde ze de totstandkoming van de financiering van Refugee Team, een initiatief om vluchtelingen te helpen beter te integreren in de maatschappij door het doen van vrijwilligerswerk.

Actief bij

Social Finance NL

Rol binnen initiatief

Sabine is vanaf dag 1 betrokken bij de organisatie en heeft een cruciale rol gehad in het opbouwen van Social Finance NL. Al voor Social Finance was ze betrokken bij het Social Impact Bond team van ABN AMRO en bracht ze cruciale kennis mee op het gebied van Social Impact Bonds en resultaatgericht financieren. Binnen de organisatie geeft ze leiding aan verschillende projecten en onderzoeken.

Vanuit welke rol

Young professional

Website

http://socfin.nl