Ruud Koornstra: ‘De echte GameChangers’

‘In profetiën van de meeste culturen wordt, vaak al duizenden jaren geleden, de tijd waarin wij nu leven als duister en vernietigend omschreven. Het wordt ook wel het einde der tijden genoemd. Eén van de oudste voorspellingen omschreef duizenden jaren geleden de 21ste eeuw als volgt: “Het is de tijd waarin alle mensen op aarde gevaar lopen. Er zijn grote barbaarse machten opgekomen. Hoewel deze machten hun rijkdom besteden aan voorbereidingen elkaar weg te vagen en hun technologieën en hebberigheid ook de aarde vernietigen en alles aan een zijde draadje hangt komen er net op tijd ook nu weer helden die het tij doen keren.’ Het wordt dus dit keer wel heel spannend, spannender dan de laatste James Bond film.’ In de aanloop van de lancering van de Duurzame Jonge 100 op 15 november geven verschillende experts hun mening en analyse over de lijst. Deze keer Ruud Koornstra, duurzaam ondernemer (@RuudvanTendris).
 
‘Deze culturen kennen van oudsher ook de traditie van de heroïsche krijgers. Een elite klasse aan wie de bescherming van geloof, cultuur of koninkrijk werd toevertrouwd. Deze krijgers waren tot het ultieme getraind en toonde grote moed. Hun verhalen overleefden vele eeuwen en inspireerden nieuwe helden om standvastig te zijn en ook dapperheid te tonen. En gelukkig zijn er in onze huidige tijd een groeiend aantal geweldloze strijders die verantwoording nemen en vechten voor een betere wereld voor iedereen. En ik ken er steeds meer en ze lijken langzaam maar zeker succes te boeken. Veel van deze strijders werken in het verzet, ondergronds en zijn ook nog eens van zeer jonge leeftijd.
 
Zelf probeer ik steeds vaker wereldproblemen simpel samen te vatten zodat je het aan een kind kunt uitleggen. Als je dat doet blijkt dat bijna alle crises in de wereld veelal gebaseerd te zijn op een paar oerzonden en driften waarvan wij kinderen in de kleuterklas al proberen te leren dat deze niet gewenst zijn. Zaken als egoïsme, liegen, hebberigheid, geweld, stelen en destructief gedrag worden door de juf niet getolereerd. En begrippen als tolerantie, delen, verdraagzaamheid en respect voor mens en natuur scoren juist hoog tijdens de eerste jaren van ons onderwijs. Maar zodra wij volwassen worden en het woord ‘politiek’ of ‘business’ voor deze zonden zetten worden deze ruimhartig en zonder pardon getolereerd en als normaal gezien. De jeugd heeft de toekomst, is een oud en waar gezegde, maar als we zo doorgaan is er weinig toekomst meer. De kritieke grens is nagenoeg op alle gebieden bereikt en de samenleving is verdeeld en bezorgd. Naast de angst voor de toekomst is onze tweede grote zorg de angst voor verandering. Maar één ding is mij in ieder geval de laatste jaren in mijn strijd voor een betere wereld wel duidelijk geworden; we moeten het hebben van de jonge generatie.
 
Ik ben vol passie over de onstuitbare opkomst van de digitale generatie. De Babyboomers groeiden op in een tijd van economische opbouw, technologische vooruitgang en maatschappelijke ontwikkeling. Een generatie die verwend is en een lichte neiging vertoond tot narcisme, maar wel zorgde voor de huidige westerse welvaart. Zij werden opgevolgd door de Generatie X die het levenslicht zagen tussen 1965 en 1979. Volgens velen is dit de ‘verloren generatie’ die het nooit goed is gelukt onder de vleugels van de Babyboomers uit te komen. Na Generatie X was de creativiteit er qua naamgeving er wel een beetje uit en spreken we van Generatie Y, geboren vanaf 1980. Deze generatie is opgegroeid met internet, mobiele telefoon en email, maar kan zich nog wel een wereld zonder herinneren. Vanaf 1992 kwam de generatie Z. Zij zien nu al dat het tekort aan natuurlijke bronnen (zoetwater, energie, voedsel, schone lucht en klimaat) veel invloed zal gaan krijgen op hun leven. Zij zullen de zoektocht naar duurzame energie verder intensiveren.

 

Ook het verlies in vertrouwen van multinationals zal er toe leiden dat deze ondernemingen steeds meer verantwoording moeten afleggen en transparanter worden. Voor de jongste generaties van deze tijd is groen geen kleur maar een attitude. Zij willen vooruit en alles oplossen. Motiveren hoeven we ze niet meer, maar inspireren en supporten des te meer. Daarom ben ik ook blij met de bekendmaking van deze GameChangers, samengebracht in de eerste lijst van de Duurzame Jonge 100. Een diepe buiging voor jullie allen!’

 

Foto: wattnu.nl