Rudy van der Aar

20190312_161207

Rudy van der Aar is 30 jaar oud en projectmedewerker

Thema

Biodiversiteit en natuurbehoud

Initiatief

Rudy is natuurdocent voor de stichting Natuurwijs. Daarnaast heeft hij samen met Mohamed Kechouh de Deen Travellers opgericht waarmee hij in 2017 naar Mekka fietst om aandacht te vragen voor duurzaamheid. Met de Deen Travellers zet hij ook allerlei projecten op om de jeugd bewust te maken voor het gevaar van zwerfafval.
In 2018 zet hij zich als vrijwilliger voor het organisch cacao project La Galigo. Een project dat zich inzet om de leefomstandigheden van de cacaoboeren, door hen te helpen de overstap te maken naar agroforestry (boslandbouw). Een milieuvriendelijke manier van verbouwen zonder het gebruik van chemische pesticiden.
Na een projectreis in 2019, helpt hij de stichting met fondsenwerving om de volgende fase van het project te bekostigen. Eind oktober 2019 vertrekt hij als projectmedewerker naar Sulawesi om de bestaande organische cacao modeltuin te herstructureren naar een modeltuin met meerdere gewassen. Rudy gaat aan de slag met:
- het in kaart brengen van de organische modeltuin
- onderhoud en snoeiwerk
- mulchen en compost maken
- het maken van een nieuw ontwerp van de modeltuin
- planten van verschillende lagen gewassen
- uitproberen van ontwerpen
- met lokale kinderen in de tuin werken en deze kinderen spelenderwijs Engels leren
- administratieve werkzaamheden
- het bijhouden van een rapportage
Samen met de oprichter van de stichting begint hij een (online) werkgroep met een nieuw geformeerd lokaal team die het project verder zal gaan dragen.

Doel

Doordat Rudy zich in Indonesië voor project La Galigo heeft ingezet is er veel bereikt, namelijk:
- de eerste stappen van de ontwikkeling van de agroforestry modeltuin wat een onderdeel zal zijn van het educatiecentrum voor boeren, studenten, vrijwilligers, professional en andere geïnteresseerden zijn gezet.
- Om de modeltuin verder op te zetten is een goed plan van aanpak van belang. Vooral het verreiken van de grond is hiervoor essentieel. Door dit plan van aanpak is er verder het volgende gerealiseerd:
1. er is een composthuis opgezet door zijn inzet
2. er is een regenwaterton aangeschaft en geplaatst die de modeltuin van water kan voorzien
3. doordat de cacaoboeren last hebben van klimaatverandering zijn er grote periodes van droogte. De regenwaterton zal in deze droge periodes geen water opvangen. Daarom is er een put gegraven zodat er ook in deze periodes voldoende water is
4. door zijn verbindende kwaliteiten heeft hij kinderen en jongvolwassenen geënthousiasmeerd om ook bezig te zijn in de natuur. Dit is een hele belangrijke ontwikkeling want om een project als La Galigo op te zetten is er een diepe innerlijke drijfveer nodig.

Actief bij

Stichting La Galigo voor het organisch cacao project La Galigo

Rol binnen initiatief

De rol van Rudy is vooral het opzetten van de agroforestry cacaomodeltuin. De bijdrage omvat het in kaart brengen, plannen, ontwerpen en praktisch opzetten van de agroforestry modeltuin. Hier heeft zijn werkervaring voor kunnen gebruiken.
Daarnaast is ook het socialiseren met de lokale bevolking, cacaoboeren en hen gezinnen, lokale partijen en de jeugd een hele belangrijke bijdrage geweest. Een band opbouwen met de belanghebbenden is een essentieel onderdeel van een project als deze.
Rudy is verder een kei in netwerken.

Vanuit welke rol

Zelfstandig ondernemer (ZZP)

Website

http://www.lagaligofoundation.com