Rubie van Crevel

Rubie van Crevel

Rubie van crevel is 28 jaar oud en Venture Builder

Thema

Maatschappelijk betrokken ondernemen

Initiatief

Ik geloof dat we de wereld kunnen verbeteren door ondernemingen op te richten die naast financiële, ook sociale en milieu winst genereren.

Deze overtuiging werd geboren tijdens mijn fietsreis van 4000 km door Zuid-Amerika, waarbij ik enerzijds gefascineerd raakte door de kracht van de natuur, maar anderzijds ook geschokt door de vervuiling van moderne productie wijze. Terug in Nederland heb ik Plastic Fantastic World opgericht, een onderwijsprogramma voor middelbare scholieren, waarmee we middels upcycling laten zien dat je waarde uit afval kunt creëren!

In mijn studie milieuwetenschappen aan de Wageningen Universiteit heb ik me inhoudelijk verdiept in de circulaire economie. Zo heb ik oa het master programma van Climate-KIC gevolgd, bij de FAO van de VN onderzoek verricht naar het verduurzamen van (plastic) voedsel verpakkingen, en een scriptie geschreven over de rol van lokale, informele afval ondernemers in het verduurzamen van afval management in Oeganda.

Momenteel werk ik als venture builder bij ENVIU, waar we middels het oprichten, opschalen en repliceren van sociale ondernemingen de economie verduurzamen.

Daarnaast ben ik lid van het transitie team, waar ik samen met 14 CEO's van kunststof producenten, -recyclers, kennis instituten en financiële instellingen, een transitie agenda opstellen om de kunststofketen circulair te maken in 5 jaar tijd.

Kortom ik zet me middels onderwijs, sociaal ondernemen en onderzoek in voor een wereld waar geen afval bestaat!

Doel

Met de oprichting van Plastic Fantastic World maak ik jongeren enthousiast voor duurzaam ondernemen, en probeer ik hun perspectief op afval te veranderen, en te laten zien dat afval een bron van mogelijkheden is! Samen met kunstenaars en ondernemers hebben we afval ge-upcycled in nieuwe producten, waardoor we jongeren laten zien dat je duurzaam kunt ondernemen met je bloed-eigenste afval!

Op de EU conference on plastics in 2016 heb ik een presentatie gegeven om de plastic industrie er van te overtuigen dat we moeten innoveren. We hebben innovatie, nieuwe business modellen en jonge ondernemers nodig om een circulaire plastic keten te realiseren.

Bij ENVIU bouw ik mee aan sociale ondernemingen die oa zo'n circulaire plastic keten mogelijk kunnen maken. ENVIU heeft 13 ondernemingen onder haar vleugels, waarbij ik me bezig houdt met de ondernemingen die bijdragen aan een circulaire economie, middels het upcyclen van katoen (Khaloom), en plastic recycling en upcycling in Kenia, India, Indonesie en Europa.

Actief bij

ENVIU

Rol binnen initiatief

Enviu is een organisatie die door het opzetten van innovatieve en sociale multinationals systeemverandering aanjaagt. Onze ondernemingen richten zich op drie thema’s: circulariteit, financiële inclusie en voedselzekerheid. Binnen het thema circulariteit richten wij ons oa op het aanjagen van een circulaire kunststof keten. Dit doen wij door zelf sociale onderneming op te richten, sociale ondernemingen te repliceren, op te schalen en te investeren in nieuwe start-ups.

Bij ENVIU zet ik me in voor ondernemingen die bijdragen aan een wereld zonder afval, en sociale gelijkheid!

Vanuit welke rol

Young professional

Website

http://www.enviu.org/