Rozanne Henzen

RHenzen

Rozanne Henzen is 29 jaar oud en Auteur De kleine Circulaire economie voor Dummies/Researcher Sustainable Transformation

Thema

Bewustwording en educatie

Initiatief

Wist je dat maar 5 procent van de Nederlanders precies weet wat een circulaire economie inhoudt? Dit betekent dat 95% dus nog een 'dummie' is op het gebied van de circulaire economie. Terwijl de Nederlandse overheid de ambitie heeft om in 2050 volledig circulair te zijn. In 2030 is die doelstelling al 50 procent. Deze cijfers zijn een mismatch: hoe kun je Nederland volledig circulair maken, als maar 5 procent van de bevolking precies weet wat het is? Voor een volledige circulair Nederland is een systeemverandering nodig. Dat betekent dat de fundamenten van onze maatschappij drastisch veranderen. Dit heeft invloed op alles wat we doen: op onze cultuur, (consumenten)gedrag, vakanties, hoe we samenwerken, noem maar op. Daarom is het enorm belangrijk dat niet alleen overheid of bedrijfsleven mee is in deze verandering, maar dat we allemaal mee zijn. Met dat in het achterhoofd kwam ik op het idee voor een Voor Dummies-boek. De kleine Circulaire economie voor Dummies is een officiële uitgave in de Voor Dummies-serie voor de Nederlandse en Vlaamse markt. Het is een toegankelijk boek, met een makkelijk geformuleerde uitleg van het concept en begrippen binnen een circulaire economie. Dit wordt ondersteund met Nederlandse en Vlaamse praktijkvoorbeelden om de principes van een circulaire economie duidelijk te illustreren en tot leven te brengen. Daarnaast eindig ik elk hoofdstuk met een lijstje met tips en tricks hoe mensen het desbetreffende hoofdstuk zelf in praktijk kunnen brengen.

Doel

Naast het publiceren van mijn eerste boek - De kleine Circulaire economie voor Dummies - ben ik researcher aan het Expertisecentrum Sustainable Transformation van de Antwerp Management School, waar ik me onder meer richt op de circulaire economie. Zo cofaciliteer ik bijvoorbeeld de Corporate Leadership Group in samenwerking met het Havenbedrijf Antwerpen, BASF, Umicore, DOMO Chemicals en Dox-interieurs, waarbij zij zich gezamenlijk engageren tot publieke jaarlijkse acties ter bevordering van de circulaire economie. In 2018 ben ik geselecteerd als een van de 20 jonge academici van de Nationale DenkTank om onderzoek te doen naar het versnellen van de transitie naar (je raadt het al) een circulaire economie. In mijn vrije tijd probeer ik de complexiteit van circulaire en duurzame principes toegankelijk te maken via @reduce.reuse.rznn (Instagram) en mijn website rozannehenzen.com.

Actief bij

Antwerp Management School/@reduce.reuse.rznn

Rol binnen initiatief

Ooit heb ik de leus ‘Kennis is macht, maar kennis delen is kracht’ gelezen. Een beetje cheesy misschien, maar ik sta hier volledig achter. Met het boek hoop ik dat de lezer de transitie naar een circulaire economie niet ziet in termen van moeten, maar als een avontuur en zin krijgt om ermee aan de slag te gaan. Via @reduce.reuse.rznn wil ik mensen, d.m.v. simpele Wat is….?-vragen, inspireren om duurzamer te leven. Daar heb ik zelfs een term voor bedacht: consermeren. Een variant op consuminderen die beter past bij een circulaire economie. Het is een samenstelling van conserveren (in stand houden; behouden; verduurzamen) en meer (in hogere mate; vaker). Consermeren staat voor het bewust langer in stand houden van bezittingen; het behouden van waarde; en verduurzamen van de levensstijl.

Vanuit welke rol

Young professional

Website

https://www.rozannehenzen.com/