Roos Imkamp

cv-foto

Roos Imkamp is 26 jaar oud en Projectleider RIC

Thema

Ketenverantwoordelijkheid en eerlijke handel

Initiatief

Momenteel begeleidt Roos diverse overheidsinstanties met Rapid Impact Contracting (RIC). RIC is een nieuwe aanbestedingsmethodiek die is ontwikkeld door Roos en haar collega's bij KplusV. Het is de eerste aanbestedingsmethodiek waarbij de opdrachtgever een marktpartij kiest op basis van een Programma van Ambities, waarbij de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties de belangrijkste uitgangspunten vormen. Op deze wijze krijgt de markt de ruimte om haar kennis en kunde op de ambities (en dus SDG's) te tonen, i.p.v. dat het moet concurreren op prijs. Tevens besteedt de opdrachtgever geen voorbestemde eindoplossing aan, maar een samenwerkingscontract. Pas na gunning gaan de opdrachtgever en de gegunde marktpartij aan de tekentafel om de meest duurzame oplossing vorm te geven. Hier wordt ook de uiteindelijke impact op de SDG's duidelijk.

Roos houdt zich verder bezig met het in kaart brengen en begeleiden van maatschappelijk verantwoord inkopen, het opzetten en ondersteunen van Cirkelstad Arnhem (platform voor bouwpartijen om innovaties en casussen te bespreken omtrent circulair bouwen), het begeleiden van reguliere aanbestedingen (o.a. op het gebied van afval) en het adviseren van sociaal ondernemers via het programma Move2Social.

Doel

In juni 2018 is Roos samen met haar collega's gestart met de eerste RIC (SDG) aanbesteding in Nederland. Deze aanbesteding heeft veel media-aandacht gekregen en werd ook benoemd op de SDG action day! Nu, een aantal maanden verder, krijgt zij vele aanvragen van overheden binnen die ook willen aanbesteden volgens de RIC-methode. Naast de grandioze resultaten die de aanbestedingen opleveren, ziet Roos dat het veel teweeg brengt binnen de bedrijfsvoering van overheden en marktpartijen. Het vergt een flinke mindshift om van het "blauwe denken" (met vele regels, hiƫrarchie en een programma van eisen) naar het "gele denken" te gaan (waarin vertrouwen, innovatie en het programma van ambitie centraal staat). Het gaat dus verder dan alleen de aanbesteding. Het gaat om de manier van samenwerken met partners. Een manier om ruimte voor kennis en kunde te bieden. En dat allemaal om duurzaamheid te bevorderen!

Actief bij

Werkgever: KplusV. Opdrachtgever: provincie Overijssel

Rol binnen initiatief

Roos heeft de provincie Overijssel begeleid bij de eerste SDG aanbesteding van Nederland, middels de RIC-methode. Zij heeft een grote bijdrage geleverd bij het verspreiden en informeren over de aanbesteding aan de marktpartijen en overheidspartijen en bij opstellen van het Programma van Ambities, waarbij wordt gekeken naar de balans tussen drie pijlers: mens, natuur en economie. Daarnaast heeft zij de betrokken inkopers opgeleid om zelf een RIC-aanbesteding uit te kunnen voeren.

Parallel hieraan heeft Roos in opdracht van PIANOo een e-learning gemaakt waarin de verschillende vormen van samenwerking tussen markt en overheid tijdens het aanbesteden/inkopen worden toegelicht. Want samenwerking is essentieel en biedt een unieke en solide oplossing bij het realiseren van duurzaamheid!

Vanuit welke rol

Young professional

Website

https://www.linkedin.com/in/roos-imkamp/