Roelant Knauff

CV-foto-Roelant

Roelant Knauff is 28 jaar oud en Projectmanager bij RVO & bestuurslid bij GroenLinks en JongE&L

Thema

Duurzame energie en energiebesparing

Initiatief

Bij de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland werk ik aan onshore & offshore windenergie. Met een hecht team van collega's begeleiden wij de locatiestudies voor de nieuwe windgebieden in de Noordzee. Op deze manier werken wij aan de motor van de energietransitie!

Daarnaast zit ik sinds november 2020 in het bestuur van JongE&L, de jongerenvereniging van de ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Samen met een leuke club zetten wij hier activiteiten neer waarbij we altijd aandacht heb voor het klimaat & milieu.

Sinds begin 2020 zit ik in de ledenraad van energie leverancier Vrijopnaam. Deze leverancier levert 100% duurzame zonne energie en is al een aantal jaar op rij uitgeroepen tot duurzaamste energieleverancier van Nederland. In de ledenraad vertegenwoordig ik de klanten van Vrijopnaam die een paneel op naam hebben gekocht.

Tenslotte zit ik sinds november 2020 in het bestuur van GroenLinks Utrecht. Hier vervul ik de functie leden met een focus op het organiseren van scouting activiteiten voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 en het welkom heten van nieuwe leden. Samen met GroenLinks zet ik mij zo in voor een duurzamer, socialer en eerlijker Utrecht.

Doel

Nederland is wereldwijd één van de koplopers als het gaat om offshore energie. Momenteel verricht ik veel werk voor windgebied IJmuiden Ver, het grootste windgebied tot nu toe. in 2023 en 2025 zullen de tenders plaatsvinden.

Samen met het bestuur van JongE&L hebben we een groot aantal activiteiten neergezet voor jonge ambtenaren. Hierbij letten we erop dat de activiteiten zo duurzaam mogelijk plaatsvinden. Denk hierbij aan vegetarische gerechten en activiteiten gericht op duurzaamheid.

De ledenraad van Vrijopnaam is redelijk jong en samen met het bestuur van de coöperatie zijn wij nu bezig om de ledenraad op te bouwen. We komen een aantal keer per jaar samen om dit te bespreken.

GroenLinks blijft zich in Utrecht inzetten voor een duurzamer en eerlijker Nederland. Door mij in te zetten voor het organiseren van scoutingactiviteiten zorg ik er met mijn bestuur en vrijwilligers voor dat er weer een sterke kieslijst gepresenteerd kan worden voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2022!

Actief bij

Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland, JongE&L, Vrijopnaam & GroenLinks Utrecht

Rol binnen initiatief

Medewerker (RVO), bestuurslid (JongE&L, GroenLinks) en lid ledenraad (Vrijopnaam)

Vanuit welke rol

Young professional