Rik Wessels

Rik Wessels (002)

Rik Wessels is 28 jaar oud en Consultant

Thema

Duurzame energie en energiebesparing

Initiatief

In een team met 3 andere Young Professionals (Dieudonnee Cobben, Esther van Bentum en Diederik Kuipers), hebben wij de Energy Innovation Talks 2016 gewonnen. Onze innovatie richt zich op het oplossen van de toekomstige onbalans in het elektriciteitsnet bij grootschalige duurzame opwek door consumenten bewuster te maken van hun energieverbruik. In een pitch voor 400 energie-experts bij de Topsector Energie werkconferentie mocht ik de jury en aanwezigen overtuigen van ons winnende idee. De oplossing vraagt een grote verandering in het energie-denken van consumenten, iets wat wij verwezenlijken met behulp van het Energieabonnement.
De kracht van ons team was dat wij verschillende achtergronden/disciplines in het team hadden, waardoor iedereen zijn/haar sterke punten kon benutten. Mijn technische achtergrond en huidige werkervaring bij Ecofys zorgden voor een sterke bijdrage van mijn kant.

Ik ben bij Ecofys werkzaam als consultant op gebied van duurzame energie, met de focus op wind- en zonne-energie. Hierin ben ik betrokken bij technische en financiële haalbaarheidsstudies van grote wind- en zonneparken in Nederland. Daarnaast houd ik mij bezig met het inpasbaar maken van duurzame opwek in de toekomst, door bijvoorbeeld flexibiliteitsoplossingen te ontwikkelen.

Doel

De jury waardeerde de creativiteit, veelzijdigheid en tegelijkertijd simpliciteit van onze oplossing. Daarin hadden wij goed meegenomen wie onze doelgroep is, hoe wij die kunnen activeren en wat daarvoor nodig is.

Na het winnen van de EIT 2016 hebben wij doorgepakt om ons idee verder te ontwikkelen. Wij hebben met meerdere TKI's, bedrijven, en het Topteam Energie gesproken om ons idee verder te brengen tot een uitvoerbaar concept en effectieve oplossing. Wij zijn op dit moment actief in contact met een netbeheerder om te onderzoeken of en hoe wij onze oplossing in een pilot kunnen testen. Daaruit zal blijken hoe onze oplossing technisch kan werken en of het gewenste resultaat van netstabiliteit daarmee bereikt kan worden. Ook zullen wij ons idee binnenkort met demissionair minister Kamp bespreken, om eventuele wettelijke barrières aan te kaarten en op te lossen.

Actief bij

Ecofys

Rol binnen initiatief

Mede-initiafnemer van het project. Meegeholpen aan het bedenken en uitwerken van de oplossing en het idee gepitcht op werkconferentie. Daarna actief betrokken geweest bij het verder ontwikkelen van de oplossing tot uitvoerbaar concept.

Vanuit welke rol

Young professional