Rik Thijs

rikthijs

Rik Thijs is 29 jaar oud en Fractievoorzitter GroenLinks Eindhoven

Thema

Bewustwording en educatie

Initiatief

Ik ben op twee gebieden dagelijks bezig met het in praktijk brengen van duurzaamheid. Binnen mijn werk als projectmedewerker Duurzame Ontwikkeling bij Avans. Hier geef ik samen met een team inhoud aan het begrip duurzaamheid op gebied van onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering. De afgelopen jaren hebben wij samen met studenten en medewerkers mooie resultaten bereikt. Zo heeft bijna iedere opleiding het keurmerk "Duurzaam hoger onderwijs behaald" en is er door diverse acties aandacht gevraagd voor een schone, leefbare en sociale leeromgeving en wereld. Hiermee is Avans echt een koploper binnen het hogeschoolonderwijs.

Daarnaast ben ik ook fractievoorzitter van GroenLinks in de gemeente Eindhoven. Met een fractie van vier personen zitten wij in de coalitie en vragen constant aandacht voor een groene en sociale stad. De onderwerpen waar ik mij op richt zijn groene ruimte, schone mobiliteit en duurzame economie. Als GroenLinks behalen wij mooie resultaten op deze gebieden. Zo zijn wij de eerste gemeente waar op ons initiatief de klimaatbegroting 040 is aangenomen, dit naar aanleiding van het historische klimaatakkoord in Parijs. Ikzelf ben ook aanjager geweest van diverse initiatieven om concreet invulling te geven aan de duurzaamheidsambities van Eindhoven.

Doel

Ik ben steeds op zoek ben naar het concreet maken van onze duurzaamheidsambities. Samen met de inwoners van Eindhoven aan de slag voor een duurzame economie met schoon vervoer en een groene leefwereld.

Visie stadslandbouw: Op mijn initiatief hebben op een avond c.a. 50 inwoners van Eindhoven gesproken over wat stadslandbouw kan betekenen voor onze voedselvoorziening. Op basis van dit gesprek wordt er nu door de stad hard gewerkt aan een visie op stadslandbouw en wat de gemeente hierin kan betekenen of juist vooral ook zou moeten laten.

Elk dak een duurzaam dak: Op de Dag van de Duurzaamheid presenteerde ik het initiatiefvoorstel ter verduurzaming van onze Eindhovense daken. Zo kunnen we in de stad de uitdagingen op het gebied van energieopwekking, woningisolatie, waterberging, opwarming van de stad, hittestress, luchtkwaliteit en groenvoorzieningen in één keer aanpakken. Dit voorstel is breed door de gemeenteraad aangenomen.

Sneller duurzaam: Dit jaar vindt er op mijn initiatief een conferentie plaats om samen met de stad een versnellingsagenda op te stellen. Hoe kunnen we voldoen aan onze ambitie om in 2035 energieneutraal te zijn? Met ca 80 man komen tot concrete acties

Actief bij

GroenLinks Eindhoven, Avans Hogeschool

Rol binnen initiatief

Ik ben op twee gebieden dagelijks bezig met het in praktijk brengen van duurzaamheid. Binnen mijn werk als projectmedewerker Duurzame Ontwikkeling bij Avans en als fractievoorzitter van GroenLinks Einhdoven. In de laatste rol ben steeds op zoek ben naar het concreet maken van onze duurzaamheidsambities. Samen met de inwoners van Eindhoven aan de slag voor een duurzame economie met schoon vervoer en een groene leefwereld.

Vanuit welke rol

Young professional