Rick van den Brink

DJ100

Rick van den Brink is 21 jaar oud en Secretaris en portefeuillehouder educatie van de Green Office Delft

Thema

Bewustwording en educatie

Initiatief

De afgelopen twee jaar heb ik me ingezet voor de integratie van duurzaamheid in het onderwijs aan de Technische Universiteit Delft. Dit heb ik eerst gedaan als secretaris van Green-mE en doe ik momenteel als secretaris en portefeuillehouder educatie van de Green Office Delft. Deze zomer ga met de Netherlands Asia Honours Summer School (NAHSS) naar Hong Kong om als student consultant A.S. Watson te adviseren welke stappen zij kunnen ondernemen om plastic neutraal te worden.

Green-mE is een studententeam dat het onderwijspersoneel van de studie werktuigbouwkunde ondersteunt in de integratie van duurzaamheid in het onderwijs. Bij de oprichting van Green-mE in 2016 zijn eerst de mogelijkheden hiervoor geïnventariseerd. In het tweede jaar van Green-mE heb ik me bij het initiatief aangesloten. Uit de inventarisatie bleek dat de projecten van de bachelor zich uitstekend leenden voor de integratie van duurzaamheid. Destijds was de drempel voor studenten echter nog te groot om hier mee aan de slag te gaan omdat er nog geen onderwijsmateriaal beschikbaar was. Op ons initiatief is er toen in samenwerking met het onderwijspersoneel van de faculteit werktuigbouwkunde, maritieme techniek en technische materiaalwetenschappen de "Sustainable mechanical engineering guide" geschreven. Ik heb hieraan bijgedragen als editor en auteur. Deze handleiding biedt de studenten direct toepasbare ontwerpmethodes en wordt nu gebruikt in alle eerstejaarsprojecten van de bachelor werktuigbouwkunde.

Doel

Daarnaast is door onze inzet een duurzaamheidscriterium in de eerstejaarsprojecten opgenomen. Hierdoor komt iedere werktuigbouwkunde student in aanraking met duurzaamheid in hun projectonderwijs én hebben ze de kennis om er mee aan de slag te gaan.

Momenteel bekleed ik de functie van secretaris en portefeuillehouder educatie van de Green Office Delft. Vanuit deze positie heb ik de nieuwe lichting Green-mE studenten ingewerkt en ondersteund. Dit academisch jaar heeft Green-mE twee colleges gegeven aan de eerstejaarsstudenten. Ook zijn we in opdracht van het College van Bestuur van de universiteit een voorstel aan het maken om de universiteit verder te verduurzamen.

Deze zomer neem ik deel aan de NAHSS. Dit is een programma om Nederlandse studenten in aanraking te laten komen met de Chinese cultuur. Dit jaar is het thema van het programma "Sustainable growth". Als onderdeel van dit programma zal ik de komende maanden met een multidisciplinair team een consultancy project uitvoeren voor de marktleider in health & beauty, A.S. Watson. Het doel van het project is A.S. Watson te adviseren over welke stappen zij kunnen ondernemen om plastic neutraal te worden.

Actief bij

Netherlands Asia Honours Summer School, Green Office Delft, Green-mE

Rol binnen initiatief

In het academisch jaar van 2017 was ik secretaris van Green-mE én was ik als editor en auteur eindverantwoordelijk voor het schrijven van de "Sustainable mechanical engineering guide".

Momenteel ben ik secretaris en portefeuillehouder educatie van de Green Office Delft. Vanuit deze positie heb ik de nieuwe lichting Green-mE studenten ingewerkt en ondersteund. Ook draag ik bij aan een voorstel om de universiteit verder te verduurzamen. Dit schrijft de Green Office in opdracht van het College van Bestuur van de universiteit.

Deze zomer ga ik namens de Netherlands Asia Honours Summer School als student consultant voor A.S. Watson een advies schrijven over welke stappen zij kunnen ondernemen om plastic neutraal te worden.

Vanuit welke rol

Student