Resy Vermeltfoort

Resy-Vermeltfoort

Resy Vermeltfoort is 30 jaar oud en Co-Founder

Thema

Duurzame consumptie en productie

Initiatief

Wereldwijd worden er per dag honderden miljoenen plastic rietjes gebruikt. Het gebruik van plastic rietjes is een gewoonte waar bijna iedere Nederlander zich schuldig aan maakt. Al deze rietjes worden na eenmalig gebruik weggegooid, ontglippen het recyclingssysteem en komen op afvalhopen en in onze oceanen terecht. Plastic rietjes zijn binnen 5 seconden geproduceerd, worden maar 5 minuten gebruikt en doen er 200 jaar over om af te breken.

Resy is co-founder van Sipster, een start-up dat een einde wilt maken aan het gebruik van plastic rietjes door ecologisch verantwoorde alternatieven aan te bieden. Door het gebruik van plastic rietjes terug te dringen, heeft Sipster een directe ecologische impact. Daarnaast stopt de invloed van de start-up niet bij de productie en afname, maar denkt Sipster ook pro-actief mee en brengt advies uit over wat er na het gebruik met de rietjes gebeurd. Sipster heeft het voornemen om het gebruik van plastic rietjes op systeem niveau aan te pakken door samen te werken met locale overheden, ondernemers en afvalverwerkingsbedrijven.

Naast het opstarten van Sipster, werkt Resy ook als Kennisdelings Adviseur bij de Nederlandse ontwikkelingsorganisatie SNV in Vietnam. Via het Young Expert Programma, werkt zij op een project dat duurzaam ondernemerschap voor vrouwen stimuleert in de agrarische sector.

Doel

Resy heeft Sipster eind 2017 opgericht samen met twee andere Nederlandse jongeren. We zijn onze lijn begonnen met natuurlijke en herbruikbare rietjes van bamboe. De bamboerietjes worden gekapt, verwerkt en verpakt in het noorden van Vietnam. Door (i) de handelsketen kort te houden en direct met zowel producent als afnemer samen te werken en (ii) alle waarde toevoeging in het land van herkomst te laten plaatsvinden zorgt de bamboe rietjes lijn ook voor economische impact in Vietnam.

Inmiddels is Sipster haar assortiment aan het uitbreiden met eetbare rietjes en rietjes van aardappelschillen die na gebruik verwerkt kunnen worden tot compost. Door een breed pallet aan alternatieve rietjes aan te bieden in verschillende prijsklassen, probeert Sipster het voor grootverbruikers als de horeca zo makkelijk mogelijk te maken om te switchen. Sipster is momenteel een campagne aan het organiseren in samenwerking met PlasticDieet om mensen te stimuleren om zichzelf en de maatschappij uit te dagen om te stoppen met het gebruik van plastic rietjes of te switchen naar een ecologisch verantwoord alternatief. Sipster is ook een platform aan het ontwikkelen met o.a. lokale overheden, ondernemers

Actief bij

Sipster

Rol binnen initiatief

Resy heeft Sipster eind 2017 geiniteerd en opgestart. Momenteel is Resy o.a. verantwoordelijk voor de bedrijfs-, strategie- en productontwikkeling en voor het ontwikkelen van de Nederlandse markt.

Vanuit welke rol

Ondernemer