Rene van der Linden

foto2

Rene van der Linden is 27 jaar oud en Manager energie innovatie

Thema

Duurzame energie en energiebesparing

Initiatief

Bij FrieslandCampina hou ik mij bezig met het ontwikkelen van nieuwe duurzame energiepropositie voor onze leden melkveehouders, denk hierbij aan de nieuwe methodes om duurzame energie op te wekken, potentiële barrières voor opwek weg te nemen en verdienmodellen te verbeteren. Daarnaast manage ik een aantal lopende projecten. Beide activiteiten doe ik samen met mijn kleine team in het grotere geheel van onze duurzaamheidsactiviteiten.
Buiten FrieslandCampina ben ik betrokken bij de Klimaat en Energiekoepel als panellid voor de sectortafel landbouw en landgebruik.

Doel

Ik geloof dat onze leden, naast het leveren van kwalitatief gezonde zuivel, ook een tweede levensbehoefte van onze maatschappij gaan leveren; duurzame energie. Duurzame energie is een prachtige kans om duurzaamheid te verwaarden. Door middel van het opzetten van een energie inkoop met onze partners kunnen we de waarde van duurzame energie binnen de zuivelketen houden de propositie naar onze leden verbeteren, hiermee versnellen we de uitrol van duurzame energie.
Ook ben ik trots op;
- Gepatenteerde installatie ontwikkelt om stikstof en fosfaat uit mest te isoleren. Dit lost het mest overschot voor een boer op en zorgt ervoor dat deze geen/minder kunstmest hoeft in te kopen
- Samenwerking opgezet waarbij asbestdaken worden vervangen door zonnedaken
- Inzichtelijk gemaakt hoeveel duurzame energie onze leden real time opwekken

Actief bij

FrieslandCampina

Rol binnen initiatief

Het bedenken, verkennen, uitwerken en implementeren van nieuwe ideeën

Vanuit welke rol

Young professional