Remco Wagemakers

Bureau-8080-Portretten-25-3-19-13

Remco Wagemakers is 32 jaar oud en Oprichter / Directeur

Thema

Duurzame consumptie en productie

Initiatief

Bureau 8080 is een advies- en projectmanagementbureau op het gebied van duurzaamheid. Wij bouwen collectieven, managen projecten, creëren inzicht, adviseren, begeleiden en zijn de aanjager van een duurzame verandering in binnenstedelijke gebieden en de culturele sector.
Op het gebied van de inzameling en verwerking van afval en grondstoffen hebben wij vorig jaar een flinke slag geslagen met onze dochteronderneming Oscar Circulair.

Een daadwerkelijk circulaire economie is alleen haalbaar door de first mile van de bedrijfsafvalmarkt opnieuw in te richten. Oscar doet dat. Door de afval- en grondstoffenketen te doorbreken, zorgt deze sympathieke revolutionair de komende 5 jaar voor het recyclen van maar liefst 10 miljoen kg grondstoffen. Bovendien zorgt hij voor een enorme vermindering van het aantal vervuilende vervoersbewegingen.
Met een frisse blik kijkt Oscar naar afval op de plek waar het ontstaat: vóór de afvalbak. Hij neemt niet ongezien je afval en grondstoffen mee, maar komt het met een klein en duurzaam voertuig persoonlijk bij je ophalen. En hij kijkt meteen met je mee wat er goed gaat en wat er beter kan, aan de hand van je recente afvaldata.
Zo brengt Oscar een keteninnovatie teweeg. Hij doorbreekt en herdefinieert de traditionele keten, waarin het aanbieden (door de afvalaanbieder) en het transport (door de afvalinzamelaar) strikt zijn gescheiden. In plaats daarvan herstelt hij de relatie tussen aanbieder en inzamelaar, om van daaruit bewustwording te creëren.

Doel

oDe resultaten die eind 2020 op de Westergas in Amsterdam zijn geboekt zijn spectaculair: 300.000 kg grondstoffen gerecycled, een afname van het restafvalpercentage van 55% naar 21% en een afname van 75 vrachtwagens per maand.
o Een ander belangrijk resultaat op de Westergas: 26 deelnemende bedrijven die zeer tevreden zijn over de aanpak, service en de toegenomen bewustwording rond afvalscheiding binnen hun hele organisatie.
o Oscar is opgenomen in een Rijksprogramma voor circulaire startups.
o Oscar is klaar om te innoveren en door te ontwikkelen op datagebruik, retourlogistiek en gezamenlijke
inkoop.
o Oscar begint in het voorjaar van 2021 met de afvalinzameling van het Olympisch Stadion en groeit de
komende 3 jaar naar 5 gebieden.
o In die gebieden zorgt Oscar de komende 5 jaar voor in totaal 10 miljoen kg recyclebare grondstoffen, een
restafvalpercentage van slechts 10% en een afname van 15 vrachtwagens per dag.
o Met alle data, kennis en ervaring die hij daarbij opdoet, groeit Oscar exponentieel verder.

Actief bij

Bureau 8080 B.V. & Oscar Circulair B.V.

Rol binnen initiatief

Vanuit mijn brede kijk op de afval- en grondstoffenmarkt en mijn advies werkzaamheden binnen Bureau 8080 ben ik de initiator, aanjager en directeur van Oscar Circulair.

Vanuit welke rol

Ondernemer

Website

https://bureau8080.nl/