Rascha Nuijten

IMG_2269

Rascha Nuijten is 28 jaar oud en Co-Founder en Coordinator Future For Nature Academy

Thema

Biodiversiteit en natuurbehoud

Initiatief

Sinds begin 2016 ben ik betrokken (als co-founder, coördinator en voorzitter) bij de Future For Nature Academy. De FFN Academy is een netwerk geïnspireerd op de successen van de winnaars van de prestigieuze Future For Nature award. Deze gepassioneerde jonge mensen hebben ieder voor zich een duurzame en grote impact op de natuur waarvoor zij zich inzetten. Door studenten en jong-afgestudeerden bij elkaar te brengen deelt de FFN Academy de inspiratie, passie en successen van de award-winnaars en andere conservation heroes. Keywords daarbij zijn conservation optimism en empowerment. Bij de verschillende activiteiten ontmoeten studenten elkaar én experts, en gaan ze in discussie over de uitdagingen binnen de natuurbescherming en duurzaamheid. Mijn rol hierin is o.a. het coördineren van de groeiende groep betrokkenen, het initiëren van activiteiten, fondsenwerving, vergaderingen voorzitten en het onderhouden van contacten met partners.
Naast bovenstaand initiatief heb ik in 2011 een vogelcursus opgestart voor biologiestudenten in Utrecht die ik jaarlijks coördineer en doe ik vrijwilligerswerk in Burgers Zoo waarbij ik mijn passie doorgeef aan bezoekers tijdens rondleidingen. Door mensen zich te laten verwonderen over de natuur, maak ik ze bewuster van onze invloed als mens en wat zij zelf kunnen doen om hier verandering in te brengen.
In mijn dagelijks leven onderzoek ik als PhD kandidaat bij het NIOO de effecten van klimaatverandering en landgebruik op migrerende watervogels.

Doel

In minder dan een jaar tijd is de FFN Academy uitgegroeid tot een netwerk van een paar honderd studenten en jong-afgestudeerden inclusief zo’n 40 actieve leden die helpen met het organiseren van activiteiten in maar liefst 5 verschillende educatie-centra in Nederland (en het worden er steeds meer!).
Om onze doelen te bereiken (het inspireren en ‘empoweren’ van jonge mensen) hebben we verschillende activiteiten georganiseerd. Bijvoorbeeld een aantal lezingen van Future For Nature winnaars en andere natuurbeschermingshelden over wildlife trade, community-conservation en duurzame visserij. De first-hand verhalen van de sprekers zijn zeer inspirerend! Ook zijn we via een livestream aangesloten bij een lezing van Jane Goodall en hebben we een aantal documentaire avonden gehost, gevolgd door een discussie met een expert.
Ons grootste evenement tot nu toe was de FFN Academy Day. Op deze dag, die bezocht is door ongeveer 180 studenten en jong afgestudeerden, waren bijna alle 30 winnaars van de FFN awards in Wageningen voor een interactieve dag met workshops, meet&greets en inspirerende presentaties.

Actief bij

Future For Nature Academy

Rol binnen initiatief

Als mede-oprichter en coördinator ben ik bij alle aspecten van FFN Academy betrokken. Zo plan ik vergaderingen en zit deze voor, regel de financiën als penningmeester, verzorg de communicatie naar de groep, initieer nieuwe activiteiten en zet mijn netwerk (ook vanuit mijn andere bezigheden) hiervoor in. Daarnaast probeer ik een voorbeeld te zijn voor studenten in de FFN Academy om zelf met initiatieven te komen en hun ideeën om te zetten in activiteiten binnen de FFN Academy.
Vanwege de positieve uitstraling van FFN Academy is het gelukt samenwerkingen op te zetten in binnen- en buitenland (o.a. FFN Foundation, Stichting FONA, Conservation Optimism Oxford, FFN winnaars, Jane Goodall Institute). Zo blijft de FFN Academy gevoed met inspirerende verhalen, én breidt het netwerk zich snel uit.

Vanuit welke rol

Young professional

Website

http://www.ffnacademy.org