Rascha Nuijten

rascha_nuijten

Rascha Nuijten is 30 jaar oud en Co-Founder en coordinator

Thema

Biodiversiteit en natuurbehoud

Initiatief

Ik ben een gepassioneerde jonge ecoloog, en zet me zowel in mijn werk als via vrijwillige projecten in voor een groenere wereld. In mijn werk als wetenschapper combineer ik nieuwe technologie met natuurbescherming. Door dieren maar ook ecosystemen met high tech apparatuur te volgen kunnen we nu beter dan ooit in kaart brengen waar knelpunten zijn en gericht acties ondernemen voor herstel. Ik kleine zwanen met 3D geprintte GPS-halsbandzenders, waarmee we ontdekten dat op een belangrijke stopplek tijdens migratie, de ontwikkeling van een grote haven gepland staat die het wetland compleet zal veranderen.
In 2016 ben ik de Future For Nature Academy gestart, een netwerk van en voor jonge mensen geïnspireerd op de successen van de winnaars van Future For Nature Award. Door studenten en jong-afgestudeerden bij elkaar te brengen deelt de FFN Academy de inspiratie, passie en successen van Award-winnaars en andere natuurbeschermingshelden. Keywords zijn conservation optimism en empowerment. Met de FFN Academy kunnen jonge natuurbeschermers zich ontwikkelen en de vaardigheden opdoen die nodig zijn om een verschil te maken. De positieve sfeer die we creëren werkt erg motiverend.
Door het succes van de FFN Academy ben ik in 2017 gevraagd plaats te nemen in het bestuur van Stichting Future For Nature waarin ik meedenk over de toekomst van de stichting. Binnen een andere stichting, Dierenpark Amersfoort Wildlife Fund, help ik duurzame steun te bieden aan natuurbeschermingsprojecten.

Doel

Van een idee is de Academy in de afgelopen 3 jaar gegroeid naar een netwerk van honderden studenten en jong-afgestudeerden, met actieve teams in 8 verschillende steden in NL. Mijn rol hierin is o.a. het coördineren van de groeiende groep betrokkenen, het initiëren en organiseren van activiteiten, vergaderingen voorzitten en het onderhouden van contacten met partners. Het doel van de FFN Academy is om jongeren te inspireren, te empoweren en te activeren door hen samen te brengen met elkaar en experts, kennis en inspiratie te delen en hun netwerk uit te breiden om de huidige en toekomstige uitdagingen in natuurbehoud en duurzaamheid aan te pakken.
Om onze doelen te bereiken organiseren we verschillende activiteiten, zoals lezingen van natuurbeschermers over biodiversity governance, community-conservation en duurzame visserij. De first-hand verhalen van de sprekers zijn zeer inspirerend! Naast lezingen organiseren we ook interactieve discussies over belangrijke themas (zoals Tropical forest conservation and politics en Plastic pollution solutions) en workshops voor leden (Bijvoorbeeld "How to kickstart your conservation career" en “How to finance your conservation project?”).

Actief bij

NIOO-KNAW, Future For Nature Academy; Future For Nature Foundation

Rol binnen initiatief

Als mede-oprichter en coördinator ben ik betrokken bij alle aspecten van de organisatie. Ook probeer ik een voorbeeld te zijn voor studenten van FFN Academy door zelf met initiatieven te komen en deze ideeën om te zetten in activiteiten en impact.
Vanwege de groei en positieve uitstraling van FFN Academy is het gelukt samenwerkingen op te zetten in binnen- en buitenland. Zo blijft de FFN Academy gevoed met inspirerende verhalen en mogelijkheden.
Bij stichting FFN help ik mee richting te geven aan de stichting en daarmee aan te sluiten bij een veranderende wereld. Een belangrijk aspect is het creëren van een community van de winnaars (inmiddels 36 natuurbeschermers wereldwijd), waarbij kennis en ervaring uitgewisseld worden voor een grotere impact.

Vanuit welke rol

Young professional

Website

http://ffnacademy.org/