Raoul Santibanez

DBL-186

Raoul Santibanez is 30 jaar oud en Co-Founder

Thema

Duurzame energie en energiebesparing

Initiatief

Duurzaam Bouwloket is een informatieplatform voor inwoners waar bewoners terecht kunnen voor onafhankelijk informatie en advies. Duurzaam Bouwloket helpt gemeenten en bewoners bij de energietransitie en overstap van aardgas naar een duurzaam alternatief. Het online informatieplatform biedt bewoners onafhankelijk informatie, ondersteunend advies, up-to-date informatie over subsidies en regelingen met daarnaast een koppeling naar lokaal bedrijfsleven en lokale (bewoners) initiatieven. Met onze nieuwe online tooling biedt Duurzaam Bouwloket in de wijkgerichte verduurzamingsprojecten bewoners op een efficiƫnte en merendeels (geautomatiseerde) manier energieadvies. Hiermee dragen wij bij in Nederland om 1e-lijns energieadvies toegankelijk, schaalbaar en betaalbaar te maken voor inwoners.

Doel

Duurzaam Bouwloket voert voor 116 gemeenten in Nederland het energieloket uit en is het grootste energieloket in Nederland. Per 1 januari 2021 zal gestart worden met het energieloket voor de 70 gemeenten in de provincie Antwerpen. Mede-initiatiefnemer van het ''platform verenigde energieloketten'' voor de afstemming met VNG, BZK en milieucentraal inzake de landelijke energie besparingscampagne en de koppeling en aansluiting van energieloketten hierbij in Nederland. Bijdrage geleverd aan meerdere grootschalige zonneweides, de KEK (klimaat en energie koepel) waar een selecte groep jonge ondernemers en young profesionals input kon leveren op de concept stukken van het klimaatakkoord en aardgasvrije woonwijken. Momenteel bezig met het beschikbaar maken van ons platform voor verduurzaming van zakelijk vastgoed / MKB om in de volle breedte van de energietransitie te ondersteunen en ontwikkeling van opleidingstrajecten voor energieadviseurs om kansen te bieden aan mensen in de bijstand of die (al langere tijd) werkloos zijn of voor mensen die graag in de energietransitie willen bijdragen.

Actief bij

Duurzaam Bouwloket BV

Rol binnen initiatief

Vanuit een afstudeeronderzoek samen met compagnon Roy Langedijk doorgegroeid in de ondernemerswereld met een mooi bedrijf actief in de energietransitie. Momenteel ben ik het meest trots op de ontwikkeling van onze tool: woningplanner.duurzaambouwloket.nl . Dit is een adviestool die bewoners helpt met een stappenplan om de woning voor te bereiden op het aardgasvrij maken. Deze tooling is hard nodig om de energieadvies schaalbaar en betaalbaar te maken. Er is namelijk een groot tekort aan allround adviseurs. In samenwerking met TNO worden in de rekenregels en programmatuur nu aspecten als bewonersgedrag en ventilatie opgenomen waardoor we van een theoretische berekening telkens meer in de buurt gaan komen van werkelijke energiebesparing. Dat kan weer interessant zijn voor de bankensector.

Vanuit welke rol

Ondernemer

Website

https://www.duurzaambouwloket.nl