tgq-ralien-dekkers

Ralien Bekkers

Omdat ik het niet eens was met hoe de wereld er nu uitzag, besloot ik dat het enige wat ik zelf kon doen was aan de slag gaan en mijn steentje bijdragen om de wereld een stukje mooier te maken. Sindsdien ben ik non-stop actief in duurzaamheid en besteed ik daar zo goed als al mijn (vrije) tijd aan.

Naam: Ralien Bekkers
 
Leeftijd: 21
 
Beroep (& functie): Jongerenvertegenwoordiger Duurzame Ontwikkeling naar de Verenigde Naties
 

 

Vragen:

Wat is je visie op duurzaamheid? Wat betekent het voor je, en voor je werk?

Er is in mijn ogen geen andere manier mogelijk om ons verder te ontwikkelen dan op een duurzame manier. We hebben te maken met enorm veel uitdagingen op het gebied van energie, klimaat, grondstoffen, water, voedsel, groeiende populatie etc. en het is daarom van cruciaal belang dat we onze economie en onze levens zodanig anders inrichten zodat de aarde leefbaar blijft in de toekomst, niet alleen in het westen maar vooral ook in ontwikkelings-/opkomende landen. En er is zoveel gaafs mogelijk, oplossingen en technieken zijn er absoluut – het gaat nu om de keuzes durven te nemen en met z’n allen flink aan de slag gaan om die mondiale duurzame economie voor ons allen te bouwen. In mijn werk zorgt dat ervoor dat ik dag en nacht gedreven ben om daar hard aan te werken, zowel nationaal als internationaal, omdat het immers over grensoverschrijdende kwesties gaat.

Waarom ben je actief in duurzaamheid?

Al op jonge leeftijd begon ik mij te realiseren dat er heel veel dingen in de wereld niet goed gingen en ik vond dat niet kloppen. Ik maakte me enorm veel zorgen om verschijnselen als klimaatverandering, ongelijkheid en andere milieu- en sociale problemen in de wereld. Omdat ik het niet eens was met hoe de wereld er nu uitzag, besloot ik dat het enige wat ik zelf kon doen was aan de slag gaan en mijn steentje bijdragen om de wereld een stukje mooier te maken. Sindsdien ben ik non-stop actief in duurzaamheid en besteed ik daar zo goed als al mijn (vrije) tijd aan. Begonnen als vrijwilliger, daarna als coördinator en nu jongerenvertegenwoordiger.

Wat is de grootste uitdaging in je werk met betrekking tot duurzaamheid?

Dat je te snel neigt naar te veel praten. Zeker als je veel met politiek en diplomatie te maken hebt, zoals het geval is bij mijn functie en bij de VN. Daarom is het van groot belang om jezelf telkens weer te blijven herinneren en te testen of je je tijd nuttig genoeg besteed. Heeft een gesprek, een speech echt impact? Daar moet je altijd voor zien te zorgen! Praters hebben we namelijk meer dan genoeg, de doeners zijn veel schaarser maar ook veel belangrijker om duurzaamheid daadwerkelijk te realiseren!

Denk je dat het belangrijk is dat de activiteiten van jonge mensen meer zichtbaar worden gemaakt? Zo ja, waarom?
 
Absoluut. Jonge mensen kunnen met hun mooie initiatieven inspiratie bieden voor leeftijdsgenoten maar ook voor de generatie die nu voornamelijk de touwtjes in handen heeft. Door zichtbaarheid te vergroten kunnen bovendien makkelijker verbindingen worden gelegd, zodat niet iedereen te veel zijn eigen ding in zijn eigen hoekje blijft doen, maar dat de focus hopelijk gaat schuiven naar meer samen werken en daardoor veel meer impact kunnen hebben.

Stel dat je in een keer al je generatiegenoten kon bereiken, wat zou je hen willen zeggen?

Laat jezelf horen en accepteer geen beslissingen die worden genomen ten koste van jouw toekomst. Dat is namelijk wat er nu op grote schaal, op veel verschillende plekken (zowel in politiek als bedrijfsleven) nog gebeurt, en daar moeten we ons met z’n allen tegen keren maar vooral ook een alternatief aanbieden. Dat zou naar mijn mening een samenwerkingsverband moeten zijn waarin we (een) manier(en) zoeken om beslissingen te nemen die ook op de lange termijn een positief effect voor onze samenleving hebben.

Wat is jouw droom voor de toekomst?

Dat we een wereld creëren waarin ruimte is voor iedereen, waar mensen zich verbonden voelen en onderdeel van een positieve beweging kunnen zijn die voor oplossingen voor mondiale vraagstukken zorgt. Een wereld waar iedereen kan meedoen en ook actief wil zijn voor the greater good of voor een ander, en waar iedereen meewerkt om deze wereld leefbaar te houden voor de volgende generaties.