Ralf Vermeij

IMG-20170420-WA0000

Ralf Vermeij is 29 jaar oud en Coördinator Milieu

Thema

Duurzame consumptie en productie

Initiatief

Ik ben werkzaam binnen NedTrain Refurbishment & Overhaul Haarlem, als Coördinator Milieu. Vanuit mijn functie verzorg ik de coördinatie van milieuzaken binnen onze locatie, advisering aan directie en middenkader, controle van de algehele gang van zaken op milieugebied binnen het bedrijf, communicatie intern op milieugebied en extern de contacten met de overheidsinstanties, al dan niet in verband met onze milieuvergunning.

Doel

Binnen het project "VIRM modernisering" fase 1, die eind 2016 is begonnen en loopt tot 2020, krijgt de treinserie VIRM een tweede leven zodat deze weer 18 jaar lang op het spoor kan rijden. Binnen het project worden zo veel als mogelijk producten hergebruikt in de nieuwe trein. De overige onderdelen worden gescheiden afgevoerd zodat deze alsnog een tweede leven krijgen.

Helaas zijn er twee grote stromen in het afval die momenteel bij het restafval belanden: het polyester en de vloerdelen.

De twee stromen worden uit het restafval gehaald en hiermee wordt een vermindering van meer dan 100.000kg aan restafval gerealiseerd, een co2 besparing van 300.000kg.
De vloerdelen gaan als secundaire brandstof en grondstof naar de cementindustrie.
Van het polyester wordt een recyclaat gemaakt waarmee nieuwe producten ontwikkelt kunnen worden. Zo kunnen onze polyester binnenwanden en bagagerekken als grondstof voor nieuwe producten dienen.

De recycling van polyester is nog in ontwikkelingsfase. Dit wil NedTrain ondersteunen door haar polyester afval apart af te voeren en zo te laten bewerken dat dit herbruikbaar is.
Onze doelstelling is om ons 98% van onze trein te hergebruiken!

Actief bij

NedTrain Refurbishment & Overhaul Haarlem

Rol binnen initiatief

Vanuit mijn rol ben ik betrokken bij de afvalstromen van NedTrain R&O. Vanuit Production Engineering is de opmerking gekomen dat er vanuit het project een grote stroom aan deze restafvalstromen gaat komen wanneer het project gaat beginnen en of hier een oplossing voor is.
Zodoende zijn we gaan zoeken naar alternatieven en gekomen tot de genoemde manier van afvoeren en verwerken. Intern is er met de betrokken afdelingen gecommuniceerd en samengewerkt om dit te kunnen inregelen. Extern is er contact gelegd met verwerkers en afvoerders.

Vanuit welke rol

Young professional