Projectplan: ‘DJ100, een beweging van jonge mensen met impact’

Met veel plezier delen wij met jullie een glimp van wat er de komende twee jaar gaat gebeuren op Duurzame Jonge 100 gebied. Het succes van de DJ100 verkiezing in het najaar van 2013 heeft laten zien hoeveel behoefte er is aan positieve, frisse, energie en goede initiatieven en ideeën van de jonge generatie op het gebied van duurzaamheid. De DJ100 gaat daarom verder als ‘een beweging van jonge mensen met impact die samen hun duurzaamheidsambities willen versnellen en bedrijfsleven en overheden uitdagen om met hen mee te bewegen’. De basis hiervoor is afgelopen jaar gelegd door input uit het netwerk van jonge mensen achter de Duurzame Jonge 100. Wij zijn iedereen daar super dankbaar voor!
 
Alle plannen zijn onder voorbehoud en het hangt helemaal af van het beschikbare budget welke projecten we uiteindelijk in welke vorm kunnen gaan realiseren. Mocht je nog ideeën of contacten hebben voor mogelijke sponsoren, laat vooral even weten!
 
De plannen?
De Duurzame Jonge 100 beoogt de komende jaren, naast het organiseren van een jaarlijkse verkiezing, een platform te zijn voor de beweging van duurzame jonge koplopers in Nederland. De DJ100 gelooft dat jonge mensen onmisbaar zijn om de transitie naar een duurzame samenleving mogelijk te maken. Daarom brengt DJ100 de duurzame koplopers uit de jonge generatie samen en faciliteert een sterke beweging van inspirerende en innovatieve doeners en denkers. Een beweging van jonge mensen die elkaar versterken, durven gaan van ‘ik’ naar ‘wij’ en die samen willen bouwen aan een nieuwe wereld.
 
Wij hebben de DJ100 een viertal doelen gesteld:
• De zichtbaarheid vergroten van de inspirerende initiatieven en ideeën van jonge mensen in Nederland op het gebied van duurzaamheid;
• Het versterken van de jonge beweging in Nederland d.m.v. het opbouwen van een sterk netwerk;
• Nieuwe verbindingen creëren tussen de gevestigde en de jonge generatie en het bevorderen van de uitwisseling van kennis en inspiratie tussen deze generaties;
• Het inspireren van de jonge generatie als geheel door het werk en de ideeën te laten zien van jonge duurzame koplopers en te benadrukken dat je ook zonder groot netwerk of gevestigde naam verandering in gang kunt zetten.
 
Platform, Manifest en DJ100 Cafés:
Aangezien een sterk en kwalitatief goed netwerk een belangrijk onderdeel vormt voor succesvolle volgende verkiezingsedities en de basis vormt voor het realiseren van de doelen, hebben we besloten het in 2013 gevormde netwerk uit te bouwen tot een ‘beweging van jonge mensen met impact’. De website wordt uitgebreid tot platform met een open-source Wikipedia-stijl visie/manifest dat de basis en context vormt voor de beweging. Daarnaast komen de jonge koplopers regelmatig bij elkaar tijdens DJ100 Cafés.
 
Verkiezing 2014:
In het najaar van 2014 organiseert de DJ100 de tweede editie van de zoektocht naar de 100 meest innovatieve en inspirerende jonge mensen op het gebied van duurzaamheid in Nederland.
 
Innovatie:
De DJ100 zoekt de verbinding met bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties om samen te werken aan duurzame vraagstukken en hen optimaal te laten profiteren van de nieuwe perspectieven en innovaties die deze jonge koplopers kunnen bieden. Dit doen we door diensten te ontwikkelen waarbij jonge mensen worden ingezet om ofwel organisaties te inspireren met hun innovaties en nieuwe perspectieven, organisaties te helpen innoveren of de dialoog aan te gaan over de (duurzame) visie en ambities van de organisatie.
 
Alles is momenteel volop in ontwikkeling. Hou deze website in de gaten voor de laatste updates en meld je aan voor de nieuwsbrief om niets missen! Nóg meer weten? Contact het team achter de DJ100 via info@dj100.nl