Pieter van Hout

ZLTO-portretten-dec-2018-lichter-586-Pieter-van-Hout-2

Pieter van Hout is 31 jaar oud en Expert Innovatie en Dataficatie voor Duurzaamheid

Thema

Voedsel en landbouw

Initiatief

Dit jaar ben ik druk bezig met het opzetten van het Boeren Bijdrage Dashboard. Het dashboard is een middel om de gehele land- en tuinbouw in Nederland versneld te laten verduurzamen, waarbij agrarisch ondernemers steun krijgen van de maatschappij. Middels dit dashboard maken wij de maatschappelijk toegevoegde waarde van boeren en tuinders inzichtelijk. Aan de hand van data zorgen we ervoor dat het bewijs voor hun bijdrage is geborgd. Met het dashboard willen we het mogelijk maken dat boeren (financieel) worden gewaardeerd voor hun inzet op het behalen van maatschappelijke doelstellingen op het gebied van water, klimaat, bodem, landschap, beleving, biodiversiteit en natuurlijk voedsel. Dit alles zetten we in om de transitie naar een duurzaam voedselsysteem te versnellen, door boeren en tuinders de waardering voor hun inzet te geven die ze horen te krijgen .

Om dit voor elkaar te krijgen heb ik hard moeten werken aan intern en extern draagvlak. Ik moet bruggen bouwen tussen veel verschillende partijen die een andere taal spreken, een historische rugzak met wantrouwen met zich meedragen en ik moet mensen ervan overtuigen dat er geen onmogelijkheden zijn.

Doel

Het Boeren Bijdrage Dashboard is een handuitreiking van boeren en tuinders naar maatschappelijke organisaties, ketenpartijen, de politiek en andere stakeholders. Het is een tool waarmee ik een brug bouw tussen ogenschijnlijke tegenstanders én de band versterkt met bestaande partners. Samen kunnen we voor een duurzame toekomst gaan waarin de verschillende partijen een gedeeld belang en verantwoordelijkheid hebben. Binnen de organisatie werk ik aan een cultuurverandering, het opbouwen van nieuw vertrouwen wat een eerste aanzet is naar een cultuurverandering in de sector.

Ik ben nu bezig met twee pilots om inzichtelijk te maken wat de uitdagingen en kansen zijn. Dit willen we daarna opschalen naar regio's en op termijn de volledige land- en tuinbouw sector in Nederland. Er is nog een lange weg te gaan met veel uitdagingen, maar ik ben er volledig van overtuigd dat hiermee de spelregels van het voedselsysteem kunnen beïnvloeden waardoor de transitie naar duurzaam voedsel wordt versneld.

Actief bij

ZLTO

Rol binnen initiatief

Samen met een collega ben ik de bedenker van het Boeren Bijdrage Dashboard.

Vanuit welke rol

Young professional

Website

https://zlto.nl