Pien Gerards

DSC02270

Pien Gerards is 23 jaar oud en Co-founder

Thema

Bewustwording en educatie

Initiatief

The Green Hub Windesheim opgezet op het Windesheim in Zwolle, het creeeren van bewust zijn over duurzaamheid onder studenten en het personeel. Wij vinden het belangrijk dat onze school het goede voorbeeld geeft op het gebied van duurzaamheid en hier proberen wij nu het voortouw in te nemen.

En deeel van de jongeren beweging WEAll Youth (Wellbeing Economy Alliance Youth), hier gaat het ook over het creeren van bewust zijn over duurzaamheid, maar dan vooral gericht op het veranderen van onze economy, naar een economy die geeft om alle mensen op de wereld en het milieu

Doel

De dag van duurzaamheid georganiseerd in 2017, hierbij een workshop gegeven over Zero Waste.
De week van duurzaamheid georganiseerd in 2018, in deze week hebben wij een duurzame modeshow georganiseerd, 2 gast lezingen geregelt van Florian Dirkse en Marieke Eyskoot, een clothing swap gedaan en bomen gepland rondom studenten huisvesting voor een groenere stad en zodat studenten bewuster worden van hun omgeving.
Met de Green Hub hebben wij op windesheim zoveel mogelijk mensen geinspireerd om naar de Klimaat Mars te gaan afgelopen Maart.
De Green Hub is nu de Fashion Revolution Week aan het organiseren in Zwolle.
Op dit moment zit ik ook in het bestuur van WEAll Youth, een jongeren beweging voor een 'wellbeing economy'. Hiervoor doe ik research naar de levens stijl van jongeren en hoe we die duurzamere kunnen krijgen.

Hiernaast let ik heel bewust op mijn consument gedrag, ik ben veganistisch en let op mijn plastic gebruik. Kortom ik probeer op persoonlijke en profesionele vlak zo duurzaam mogelijk te leven :)

Actief bij

The Green Hub Windesheim & WEAll Youth

Rol binnen initiatief

The Green Hub heb ik samen met Daniel Cohen Stuart opgestart. Nu zijn wij allebei chair en hebben wij nog 3 andere studenten in ons team.

Bij WEAll Youth zit ik op dit moment in het bestuur en zijn we met een team van 4 aan het werk.

Vanuit welke rol

Student